Carl Henrik Walde - Världsarvet Grimeton Radiostation
28867
post-template-default,single,single-post,postid-28867,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Carl Henrik Walde

Carl Henrik Walde

Carl Henrik Walde, ofta kallad CH, SM5BF, avled den 18 juni 83 år gammal. CH efterlämnar hustru och två vuxna döttrar med familjer. 

CH var en synnerligen engagerad radioman och hade sin anställning vid FMV där han var chef för dess radiobyrå under en stor del av anställningstiden. I den rollen hade han ansvar för tekniken kring ubåtskommunikation och anskaffning av utrustning för detta t ex sändare och antenner. CH var även mycket inblandad i byggandet av försvarets stationer på landsidan och deras placering samt även hur civila radiostationer kan utnyttjas för sambandet med svenska ubåtar. Här är långvåg en viktig våglängd i undervattensläge men även annan kommunikation används, kortvåg och satellit. Även där var CH involverad.

När det gäller långvågskommunikation blev Grimetonstationen tidigt kontrakterad genom avtal mellan försvaret och dåvarande Televerket, något som CH var delaktig i. Det innebar att försvaret fick tillgång till en effektstark station på västkusten.

CH forskade i försvarets arkiv och hittade uppgifter om att Grimetonsändaren användes på 40-talet vid efterforskningen av ubåten ULVEN.

CH var en hängiven sändaramatör med signalen SM5BF och deltog mycket aktivt i föreningen Täby Sändaramatörer och på det årliga SSA-mötet valdes CH till mötesordförande under ett stort antal år. Han samverkade med PTS, Post & Telestyrelsen, om hur regelverket för radioamatörerna skulle moderniseras och anpassas till nya förutsättningar (nya frekvenser och ny teknik mm).

Även att dokumentera radiohistorien intresserade CH. Han medverkade i flera publikationer som beskrev militära stationer samt i trycksaker om SAQ-sändare i Grimeton.

Under mycket lång tid var CH sammanhållande att arrangera ett kortvågsseminarium vart tredje år på Fårö i en militär kursgård. Detta arbete innebar kontakt med föredragshållare från ett stort antal länder, se till att all logistik fungerade och t ex att kursdokumentation kom fram i tid. Ett omfattande arbete med flera hundra deltagare från många länder.

Under en period var CH även med i styrelsen för Radiomuseet i Göteborg men tvingades till sist att begränsa sitt föreningsdeltagande när han var med i 47 olika föreningar.

Vi är många som har anledning att minnas CH och hans intresse, engagemang och kunskaper inom radiokommunikation och då speciellt det som sker på kortvåg och långvåg.

För Världsarvet Grimeton och Radiomuseet Göteborg

Kjell Markström