Glokal Mat - Världsarvet Grimeton Radiostation
Den 16 mars 2017 beslutade Jordbruksverket att godkänna projektet Glokal mat
26445
post-template-default,single,single-post,postid-26445,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Glokal Mat

Den 16 mars 2017 beslutade Jordbruksverket att godkänna projektet Glokal Mat som kommer att finansieras av regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020 och Lokalt ledd utveckling Halland. Stödet från regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020 finansieras delvis av pengar från Europiska regionala utvecklingsfonden.

Projektet Glokal Mat är en förstudie där Världsarvet Grimeton Radiostation undersöker möjligheterna kring att utveckla en mötesplats i form av en restaurang på landsbygden.

Som ett av världens 1052 listade världsarv är ett av våra uppdrag att bidra till samhällsnyttan, inte minst genom att försöka skapa respekt och förståelse för världens kultur- och naturarv.

Idén till Glokal Mat föddes ur alla de internationella matdagar som arrangerats då och då runt om i landet. Rapporteringen kring dessa dagar tyder på att det upplevs som positivt och intressant att möta nya kulturer genom maten. Det finns också ett uttalat behov av en restaurang i kring Världsarvet Grimeton, då tidigare projekt har visat att avsaknaden är en brist som medför att hitresta besökare måste lämna trakten vid middagstid. Restaurangen i sig skulle bli en reseanledning att komma till landsbygden och skulle öka möjligheten för besökare att stanna längre. För boende i närområdet skulle en inspirerande mötesplats skapas vilket skulle bidra till en ökad livskvalitet.

Genom mat inspirerad av världens olika matkulturer kan vi berätta om världen på ett lättförståeligt sätt då mat är något vi alla har gemensamt, det är endast tillagningen, formen och smaken som skiljer sig åt. För att få ett globalt perspektiv önskar vi genom förstudien undersöka olika former för hur vi skulle kunna inkludera de många matkulturer som finns i vårt samhälle. Eftersom vi vet att alla som lämnat sina hemländer och kommit till Sverige också tagit med sig erfarenheter och kunskap om sin matkultur. Men projektet vill också undersöka hur detta skulle kunna bidra lokalt genom nyttjandet av det skafferi som Halland erbjuder och faktiskt bli en plats där människor möts över det globala genom det lokala.

Slutdatum för projektet är den 31 december och ska då ha resulterat i en affärsplan.

För kontakt och frågor om projektet; cornelia.magnusson@grimeton.org