Vi söker Projektledare - Världsarvet Grimeton Radiostation
27014
post-template-default,single,single-post,postid-27014,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Vi söker Projektledare

Vi söker Projektledare

 

Trådlöst sedan 1924.

 

Projektets syften är att bidra till att de övergripande målen om att vara ett föredöme gällande vård och brukande av kulturarvet, öka kunskap och intresse för anläggningen, en ökad och finansierad besöksverksamhet nås samtidigt som verksamhetens syfte om att främja intresset för kommunikationsteknologi och radioteknikhistoria tillgodoses.


Uppdragsbeskrivning projektledare

Arbetsgivare:                     Stiftelsen Världsarvet Grimeton
Tjänst:
                                    Projektledare
Anställningsform:           Visstidsanställning
Omfattning:                       
100 %
Placeringsort:                  
Grimeton
Lön:                                      Enligt överenskommelse
Övrigt:                                 Resor i tjänsten kan förekomma

Uppdraget startar enligt överenskommelse så snart möjligt och pågår 12 månader framöver.

Projektbakgrund

Grimeton Radiostation med långvågssändaren SAQ togs i drift i december 1924. Långvågssändaren utgjorde dåtidens högteknologi och var konstruerad av den svenske ingenjören Ernst Alexanderson, som i sitt arbete förenade elektromekanisk teknik till radio. Teknikutveckling av trådlösa system, som Alexanderson med sitt arbete var del av, bidrog till att mänskligheten fick nya och snabbare kommunikationsmöjligheter vilket lett till det trådlösa samhälle vi lever i idag.    

År 2004 var stationen i Grimeton den enda kvarvarande och fungerande anläggningen i världen från tiden då den trådlösa tekniken fick sitt genombrott. Vilket var värden som UNESCO:s världsarvskommitté ansåg vara enastående och universella (s.k. Outstanding universal value), värda att skydda och bevara för framtida generationer då de påminner om vårt gemensamma mänskliga arv.

Att bättre ta vara på och nyttja dessa tekniska värden så att fler vill och kan ta del av världsarvet har visat sig vara en utmaning och föranlett projektet Trådlöst sedan 1924. Projektets syften är att bidra till att de övergripande målen om att vara ett föredöme gällande vård och brukande av kulturarvet, öka kunskap och intresse för anläggningen, en ökad och finansierad besöksverksamhet nås samtidigt som verksamhetens syfte om att främja intresset för kommunikationsteknologi och radioteknikhistoria tillgodoses.

Uppdragsbeskrivning

Målet med projektet och uppdraget är en välunderbyggd, kostnadseffektiv och realistisk utvecklingsplan om hur anläggningens kärnvärden ska stärkas och förmedlas för att skapa samhällsnytta lokalt, regionalt och nationellt.

Projektledarens uppdrag är att tillsammans med övriga organisationen, tänkta nyttjare och potentiella finansiärer utreda och ta fram en hållbar och nytänkande idé som inte äventyrar platsens autenticitet. Hur idén ska förverkligas beskriver projektledaren i en detaljerad plan, där det också framgår hur det framtida arbetet ska organiseras, vilka resurser som krävs underhållsmässigt och personellt samt hur finansiering ska se ut.

Arbetet i projektet sker enligt sex steg utifrån aktiviteter som identifierats för arbetet; Projektstart: Gemensam plattform, Idéutveckling, Realisera idén, Kommunikation, Finansiering och Projektavslut: Idén blir verklighet. Varje steg avslutas med en genomgång med styrgruppen och metoden syftar till att inkludera viktiga parter i processen för att skapa samsyn kring projektet och den framtida publika verksamheten.

Profil

Vi söker dig som har:

– Naturvetenskaplig eller teknisk bakgrund, stor förståelse för samtida teknik samt kan sätta dig in och förstå vår långvågsanläggning och de fysikaliska fenomen som den berör

– Förmåga att identifiera och utreda möjligheter samt hitta kreativa lösningar på dessa

– Erfarenhet av pedagogiskt- eller förmedlingsarbete

– Har vana att jobba i projekt och gärna att leda de

– Förståelse för kulturhistoriska miljöer samt har tankar kring vad dessa kan bidra med i dagens och morgondagens samhälle

… och framför allt, vill jobba tillsammans med ett litet och engagerat arbetslag som brinner för sitt uppdrag att förvalta platsen och få fler att uppleva detta fantastiska världsarv!

 

Är du den person vi söker? Skicka snarast in din ansökan via mail till camilla.lugnet@grimeton.org Ansökningar behandlas fortlöpande.