Trådlöst sedan 1924

Projektets syfte var att stärka och förmedla platsens kärnvärden på ett lättbegripligt vis. Projektets mål var att öka kunskap och intresse för Världsarvet Grimeton och för kommunikationsteknologi i stort, samt att skapa bättre möjligheter till egen finansiering genom mer besök på platsen, men också genom samarbeten med olika organisationer och företag. Genom projektet har en tydligare bild av vad verksamheten är och står för identifierats och utifrån detta har sedan spännande och attraktiva aktiviteter kunnat tas fram med utgångspunkt i platsens kärnvärden.
Projektet pågick under ett år och finansierades av Länsstyrelsen i Halland, Varbergs kommun samt Stiftelsen Världsarvet Grimeton.