Destination Världsarvet Grimeton

För att kunna utveckla Världsarvet Grimeton till en exportmogen, internationellt känd och uppskattad besöksdestination behöver arbetet ske hållbart, långsiktigt och strategiskt. I projektet är det därför av stor vikt att samarbeta med målgrupperna beståendes av såväl offentliga- som privata aktörer med intresse för destinationsutveckling i området samt för världsarvsfrågor generellt. Projektet bygger på olika aktiviteter och processer där workshops, möten och omvärldsbevakning resulterar i nödvändiga underlag och implementeringsförslag för att Världsarvet Grimeton ska kunna utvecklas och på sikt brukas utan att förbrukas. För att projektets syfte ska uppnås behöver Grimeton radiostation förflyttas från; 1) en isolerad ö på landsbygden till en tillgång för besöksnäringen i Västsverige, 2) att enbart engagera till att faktiskt involvera olika aktörer, 3) kortsiktighet till långsiktighet, samt 4) en osäker projektekonomi till hållbara ekonomiska förutsättningar. Projektet är formulerat för att analysera och lösa dessa problem, vilket skapar goda effekter för samtliga involverade. I slutändan handlar det om att utveckla, bruka och bevara Grimeton Radiostation för att även kommande generationer ska få uppleva platsen.

Projektet finansieras av Tillväxtverket med medfinansiering från Varbergs kommun och Sparbanksstiftelsen Varberg. Projektet pågår under perioden 220401-230331

Läs mer Tillväxtverket