Radiostiftelsen utlyser stipendier för 2023

Nu är det dags igen att söka stipendier från Radiostiftelsen, stiftelsen för forskning och utbildning inom radio- och teletekniken och dess historia. Så om du behöver hjälp att komma vidare med ett projekt eller forskning inom radio- och telehistoria är det nu du ska skriva ihop en ansökan.

Radiostiftelsen hjälper till på traven genom att årligen dela ut stipendier med ändamål att främja forskning, utbildning, information och annan förmedling av kunskap om radio- och teletekniken och dess historia. Stipendierna är avsedda att finansiera hela eller delar av projekt inom stiftelsens verksamhetsområde. Några av dem som tilldelats stipendier är Radiohistoriska Föreningen i Västsverige, Radio Trelleborg, Grimeton SAQ veteranradios vänner, Aeroseum, Västkustens DX-klubb och Föreningen Science Safari för projekt och satsningar de velat göra. Alla stipendiater och projekts namn, samt information om hur man ansöker, finns på www.radiostiftelsen.se.

Ansökningar skickas senast 31 januari 2023 till info@radiostiftelsen.se