Radiostationen får nya fönster i originalutförande

I slutet av augusti inleds ett stort underhållsarbete på Grimeton Radiostation. Närmare bestämt på sändarsalens höga mittparti, där det finns fönster på bägge sidor som nu ska bytas ut. Länsstyrelsen i Halland har beviljat medel till insatsen då det bidrar till möjligheten att förstå byggnadens ursprungliga karaktär och funktion.

På sändarsalens högdel finns fönster på bägge sidor. På ena sidan av högdelen fanns ursprungligen öppningsbara träfönster där överskottsvärme från Alexandersonsändarna (ja, ursprungligen fanns två sändare) kunde ledas ut. När användandet av den gamla sändaren sjönk, så minskade också behovet av att kunna leda ut värme, liksom intresset för byggnaden. 1989 ersattes de ursprungliga fönstren i högdelen av moderna, aluminiumklädda träfönster som inte gick att öppna.

När sändarsalens papptak lades om 2020 upptäcktes att högdelens fönsterpartier var i dåligt skick. I det planerade underhållsarbetet ska fönsterpartierna återställas genom att byta fönstren till nya, lika de ursprungliga. Arton fönster kommer därför nu att bytas ut och fönstren kommer att tillverkas av trä med tidsenlig utformning. De kommer också att vara öppningsbara. På den södra sidan ska den bevarade öppningsmekanismen kopplas på så att fönstren återigen kan öppnas från golvet.

– Det känns fantastiskt roligt att kunna återställa byggnaden med såväl den funktion som var där från början och med den karaktär arkitekten Carl Åkerblad en gång avsåg att den vackra radiostationen skulle ha, säger Camilla Lugnet, VD för Världsarvet Grimeton.

Då byggnaden är kulturminne och världsarv har fönsterbytesprojektet involverat antikvarier och noggranna val i varje detalj. De nya fönstren har tillverkats lokalt av välrenommerade A-Kvalitet strax öster om Kungsbacka, fd Allarängens fönster grundat 1950. Snickeriföretaget har även byggt fönster till andra karaktäristiska och värdefulla hus i Varberg, bland annat Kallbadhuset, Societetsrestaurangen och Heijlska villan.

Träet är utvalt och torkat med omsorg innan de tillverkades och sedan fraktades vidare för linoljemålning hos Sandå Måleri i Varberg. Fönsterbytet ombesörjs av snickare från Börjessons Bygg i Tvååker.

Arbetet förväntas pågå från slutet av 30 augusti fram till slutet av oktober. Det går bra att besöka sändarsalen under tiden som arbetet pågår, men alla ombeds att respektera de avspärrningar som satts upp.

Radiostationen i Grimeton när den var nyuppförd 1924.