Hållbar platsutveckling 2023-2030

I ett omfattande samarbete där Stiftelsen Världsarvet Grimeton och världsarvets förvaltande aktörer samt vänföreningen Alexander GVV har alla partner nyligen enats i en strategi för Hållbar Platsutveckling. 

Detta innebär en gemensam syn på hur utvecklingen av besöksnäring i och kring världsarvet kan bidra till förvaltningen samt gynna dem som bor och verkar i Halland, utan att kompromissa med världsarvets värden. Stiftelsens förvaltare utgörs av Telia Company, Länsstyrelsen i Hallands län, Varbergs kommun och Region Halland. Förvaltningen kompletteras med ett brett sammansatt världsarvsråd, tänkt som ett omvärldsforum för samverkan kring världsarvsfrågor där Länsstyrelsen är sammankallande.

Visionen

beskriver förvaltningens idealsituation, en ständig strävan som även besöksnäringsarbetet strävar mot:

Ett världsarv med global räckvidd

Missionen

Genom att arbeta gemensamt med hållbar platsutveckling genom besöksnäring i och kring världsarvet blir platsen en självklar och levande tillgång för de som besöker, bor och verkar i Halland

Mål

  • Världsarvet bidrar till gränslösa samarbeten och innovativ samhandling.
  • Världsarvet stärker platsvarumärket Halland.
  • Världsarvet är ett kreativt nav för hållbar platsutveckling i Sverige.
  • Världsarvet och bevarandet av dess värden bidrar till att förvaltarnas verksamhetsmål uppnås

Här kan du läsa mer om hur strategiprocessen gick till. Du kan också bläddra i Strategidokumentet ”Hållbar platsutveckling Världsarvet Grimeton 2023-2030”.