Vi gör Klimatbokslut för ett ännu mindre klimatavtryck

Vi arbetar dagligen, genom vårt uppdrag att bruka utan att förbruka den här platsen, med hållbarhet. Ett nytt steg i vårt hållbarhetsarbete är att tillsammans med det halländska energi- och miljönätverket EMC utbyta kunskap och erfarenheter med andra företag och organisationer. Vi har just sammanfattat vårt allra första Klimatbokslut för att få tillgång till ett konkret beräkningsverktyg och genom datainsamling göra hållbarhetsarbetet spårbart och uppföljningsbart över tid. Med konkreta resultat är det en hjälp för oss att veta vad vi kan göra ännu bättre.

Här hittar du EMCs sammanställning av Klimatbokslut 2023 för 31 halländska företag och organisationer som jobbar för att bli mer medvetna och därmed kunna minska sin klimatpåverkan.

Hållbar platsutveckling
Genom att arbeta gemensamt med hållbar platsutveckling genom besöksnäring i och kring världsarvet blir platsen en självklar och levande tillgång för de som besöker, bor och verkar i Halland

– Sveriges vision är att ”världsarven visar vägen till en hållbar och fredlig värld”. På Världsarvet Grimeton Radiostation arbetar vi för att bevara, använda och utveckla platsen utan negativ påverkan på vår värld, vilket vi tror är helt nödvändigt för att den ska kunna finnas kvar. Klimatbokslutet är en möjlighet att bättre dokumentera, upprätta indikatorer samt formulera specifika och mätbara mål för arbetet. Detta blir även ett värdefullt underlag till de rapporteringar som görs till UNESCO om världsarvets status och som innefattar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Vill du veta mer om detta arbete är du välkommen att kontakta Jennie Thulin, vår verksamhetskoordinator. Du kan också läsa en intervju med henne här.