Goda grannar som gör förvaltandet av världsarvet möjligt

För att utveckla, bevara och förvalta där här platsen är vi beroende av dem som bor och verkar runtomkring oss. Tillsammans med dem och deras stora engagemang arrangerar vi därför Påsk på Grimeton med bland annat hantverksmarknaden Gott Hantverk.

Vi samlas ett flertal gånger per år för lokala aktörsträffar där vi diskuterar goda idéer, lyfter eventuella hinder, möts och lär känna varandras verksamheter. I Världsarvet Grimetons närhet, strax nedanför tornen, finns gårdsbutiker, ateljéer, idrottsföreningar, företagare och lantbruk. Skola, församlingar och mycket annat. Med en ökad förståelse för våra respektive utmaningar och mål når vi längre.