Lokalt utvalda leverantörer till hjälp att vårda och underhålla

I den mån det är möjligt prioriterar vi att köpa varor och tjänster från företag i vår närhet. Det gynnar både den sociala och den ekonomiska hållbarheten på den här platsen. Men det innebär också färre transporter och med det ett minskat klimatavtryck.

Världsarvet Grimeton har ett anrikt byggnadsminne att bevara och ta hand om. För det anlitar vi primärt lokala hantverkare och tillverkare. Eller så tillverkar vi det själva.