Ideella krafter och social gemenskap i Vänföreningen Alexander

Ett värdefullt samarbete för båda parter är det mellan Världsarvet Grimeton Radiostation och Alexander – Grimeton Veteranradios Vänner som är en ideell förening bildad 1996. Föreningens syfte är att bevara, dokumentera och levandegöra sändarutrustningen vid den gamla radiostationen i Grimeton. Föreningen bildades av tidigare anställda vid radiostationen samt av industri- och kulturhistoriskt intresserade personer för att bevara och levandegöra den äldre tekniken. Främsta drivkraften för föreningen har varit att bevara den gamla långvågssändaren. Detta arbete bedrevs inledningsvis i nära samarbete med bl.a. Telia, Länsstyrelsen i Hallands län och Varbergs kommun.

Stiftelsen Världsarvet Grimeton upplåter miljön och låter föreningsmedlemmarna ansvara för underhåll och vård av den unika långvågssändaren som idag är den enda kvarvarande av sitt slag i världen och dessutom i körbart skick. Medlemmarna samlas ofta och tar ”kvällsskiftet” på radiostationen. Förutom underhåll ägnar de sig även åt att dokumentera tekniken för att bevara kunskap och kunna överföra sin kompetens till kommande generationer. I studiecirklar och arbetsgrupper vidareförs kunnandet för drift och skötsel av sändare och maskiner. Vänföreningen Alexander har dessutom ett stort värde i dess sociala gemenskap. Föreningen hälsar dig välkommen att som medlem att vara med eller att stödja verksamheten aktivt såväl som passivt.