Öppettider & Biljetter

Alexandersondagen 4 juli 2021

Alexandersondagen är uppkallad efter ingenjören och uppfinnaren Ernst Alexanderson som utöver sändarsystemet, som idag endast kan bevittnas i Grimeton, bidrog med ytterligare 343 betydande uppfinningar som vi människor har stor nytta av idag. Alexandersondagen infaller årligen på söndagen närmst 2 juli, ett för stationen viktigt datum på flera sätt. 2 juli 1925 invigdes radiostationen av Hans Majestät Konungen Gustav V och 2 juli 2004 blev platsen inskriven på UNESCO:s världsarvslista.

Alexandersondagen livesändning 1

Alexandersondagen livesändning 2

Alexandersondagen är en av de få dagar då sändarmaskineriet i Grimeton startas upp och nyttjas för dess ursprungliga syfte, att skicka telegram på morse. När det begav sig togs telegrammen emot i New York, USA men idag finns det lyssnare på olika platser i världen. När signalerna tagits emot av lyssnarna inkommer det till världsarvet lyssnarrapporter via mail eller sociala medier. En lyssnarrapport innebär bland annat att man redogör för geografisk position och hörbarhet, ibland berättar man om den ofta egenkonstruerade tekniken som använts för att motta signalerna. Precis som för drygt 100 år sedan används SAQ som anropssignal, vilket är vida känt i internationella radiosammanhang. Utsändningarna sköts av vänföreningen Alexander GVV (Grimeton Veteranradios Vänner).

Under årets Alexandersondag 4 juli kommer två meddelanden att skickas med Alexandersonsändaren, vilket kan bevittnas av ett mindre antal deltagare i sändarsalen (10.30 & 13.30) eller live över Youtube för den som önskar. Filmning kommer därför att ske i sändarsalen. Världsarvet öppethålls 10–17, men med begränsad tillgång till sändarsalen. Dagens visningar med guide uteblir, men utställningen och övriga aktiviteter går att uppleva som vanligt - Morsejakten, Radioskuggan, Hinderbanan Kontrollen och Promenaden. Kjells Kafé och Radioaffären kan besökas i världsarvets Besökscentrum.

Schema för utsändningarna 4 juli 2021

Uppstart och avstämning 10:30 CET (08:30 UTC) Utsändning av meddelande 11:00 CET (09:00 UTC)
Uppstart och avstämning 13:30 CET (11:30 UTC) Utsändning av meddelande 14:00 CET (12:00 UTC)