Author: Cornelia Magnusson

Projektet WORK it OUT initierades 2018 av föreningen European Route of Industrial Heritage (ERIH), med syfte att skapa uppmärksamhet för de europiska industriarven genom dans och andra kulturaktiviteter. På Världsarvet Grimeton pågick dagen till ära, en härlig blandning av aktiviteter för alla åldrar och den...

- WRD onsdag 13 Februari! Världsradiodagen har initierats av UNESCO för att lyfta vikten av radiokommunikation och hur det formar våra liv. Dagen till ära använder sig radioamatörerna på världsarvet av specialsignalen 7S6WRD och kommer att maratonsända på kortvågsradio mellan kl. 10.00 - 16.00. Flertalet frekvenser kommer...

Under 2019 kommer ett konstverk att uppföras vid Världsarvet Grimeton Radiostation, det beslutade kultur- och fritidsnämnden vid sitt sammanträde den 30 januari. Nu söker kommunen efter konstnärer som är intresserade av uppdraget. Syftet med det publika Världsarvet Grimeton är att skapa intresse och kunskap om radiostationen...