Visit

besoek-vaerldsarvetRadiostationen och besökscentrum är öppet dagligen under sommarmånaderna, och har då visningar på svenska och engelska. Under resten av året är anläggningen öppen vid speciella tillfällen och för förbokade grupper.

Besökscentrum utgör entrén till världsarvet, här kan besökarna lösa entrébiljett till radiostationen, få information om världsarvet, se filmen om Radiostationen Grimeton men även ta del av en utställning kring kommunikation. I byggnaden inryms också café och butik.

Lokalerna och området är anpassat så att det är lätt att sig runt med barnvagn, rullstol eller rullator.

Världsarvet Grimeton är helt egenfinansierad och har därför inte har möjlighet att hålla besökscentrum öppet året runt. Stationsbyggnaden är dock alltid tillgänglig då det finns personal på området/i huset. Inträdet är då fritt men världsarvet tar tacksamt emot gåvor som kan lämnas i sändarsalen eller via en inbetalning till Bg 5357-7243.

Världsarvet Grimeton är ett levande kulturarv och det kan pågå verksamhet på området under hela dygnet vilket gör det ytterst viktigt att besökarna respekterar avgränsningar och förbudsskyltar.

Kontakta världsarvet för en kostnadsfri offert som passar just ert ändamål!