Naturvärden i Världsarvet Grimeton

Naturvärden i Världsarvet Grimeton

Det lokala naturvårdsprojektet ”Naturvärden i världsarvet Grimeton” syftar till att komplettera Världsarvet Grimetons Vård- och underhållsplan med en mer komplett bild av områdets naturvärden för att kunna bevara och utveckla dessa. Grimeton Radiostation uppfördes...