Förvaltning av ett världsarv

2014 antogs Förvaltningsplan 2014-2020 för Världsarvet Grimeton Radiostation. Förvaltningsplanen är det strategiska dokument som skall visa vägen i arbetet med att värna, vårda och visa Grimeton Radiostation som ett levande kultur- och teknikarv.

 

Förvaltningsplanen anger en vision och identifierar de långsiktiga målen för bevarande och utvecklingen. Utgångspunkten för det fortsatta utvecklingsarbetet är det allt övergripande målet att säkerställa och stärka de värden som gett Grimeton Radiostation statusen av ett UNESCO världsarv. Härutöver handlar det om att öka intresset och förståelsen hos en bred allmänhet för Världsarvet Grimeton i synnerhet men även rent allmänt för världsarven i Sverige och resten av världen, liksom för det viktiga arbete som UNESCO står för.

 

Ladda ner Förvaltningsplan 2014-2020