Glokal mat

Projektet Glokal Mat utformades som en förstudie där Världsarvet Grimeton Radiostation undersökte möjligheterna kring att utveckla en mötesplats i form av en restaurang på landsbygden.

 

Idén till Glokal Mat föddes ur alla de internationella matdagar som arrangerats då och då runt om i landet. Rapporteringen kring dessa dagar tydde på att det upplevdes som positivt och intressant att möta nya kulturer genom maten. Det finns också ett uttalat behov av en restaurang i kring Världsarvet Grimeton, då tidigare projekt har visat att avsaknaden är en brist som medför att hitresta besökare måste lämna trakten vid middagstid. Restaurangen i sig skulle bli en reseanledning att komma till landsbygden och skulle öka möjligheten för besökare att stanna längre. För boende i närområdet skulle en inspirerande mötesplats skapas vilket skulle bidra till en ökad livskvalitet.

 

Projektet finansierades av regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020 och Lokalt ledd utveckling Halland. Stödet från regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020 finansieras delvis av pengar från Europiska regionala utvecklingsfonden.