Grimeton Academy

Året är 1942 och stationschef Hans Palmqvist har inlett ett träningsprogram med syfte att stärka radiostationens värnkraft. Som frivillig genomgår du en grundutbildning för att säkerställa stationens kompetens inom signalspaning, spionteknik och fysisk förmåga. I den särskilda utbildningen sätts du ytterligare på prov, har du vad som krävs för att försvara vår radiostation och riket? Efter fullgjord utbildning erhåller du ett bevis på din lämplighet. Tillsammans står vi rustade!
Träningsprogrammet innehåller 5 uppdrag indelade i grundutbildning samt särskild utbildning. Grundutbildningens tre aktiviteter Signalspaning, Kontrollen och Sabotaget ingår i entrén. För den särskilda utbildningen krävs separata biljetter.

Praktisk information

I besökscentrum erhåller du en uppdragsfolder innehållandes grundutbildningen när du löser entré eller visar upp din förköpta biljett. När din utbildning är genomförd bockas respektive uppdrag av och du får ett foto som bevis på att du nu ingår i Grimeton Academy. Övning Falköga och Operation Palmqvist är tilläggsaktiviteter och kräver separata biljetter.

Grundutbildning

Signalspaning

Signalspaning sätter dina morsekunskaper på prov. På träningsområdet finns dolda sändare och med hjälp av en radiomottagare ska du snappa upp signalerna och avkoda dem. Vad är det hemliga budskapet?

Tillgänglighet

Aktiviteten äger rum utomhus och inomhus på plana ytor där det är framkomligt med rullstol.

Ingår i entrén

För barn och vuxna

Utomhusaktivitet

Kontrollen

I Kontrollen sätts dina fysiska kunskaper på prov.
I tre steg får du testa din syn, styrka och balans. Något som mastarbetarna utfört i Grimeton sedan 1920-talet.

Hinderbanan innehåller förutom de tre uppdragsstationerna, även andra spännande lekelement som uppmuntrar till fri lek och kunskap.

Tillgänglighet

Hinderbanan är uppförd på ett sådant sätt att barn oavsett fysisk förmåga ska kunna leka och lära. Från besökscentrum leder en rullstols- och barnvagnsvänlig gång ner till hinderbanan. Bakbord har satts på en höjd som passar alla samt finns en öppning i sandlådans palissad för exv. rullstolar. Till det ena trähuset finns en ramp för rullstolar. Kan du tyda den hemliga morsekoden på trähusen?

Ingår i entrén

För barn

Utomhusaktivitet

Sabotaget

Alexandersonsändaren har blivit föremål för sabotage. För att undvika ytterligare förstörelse på området behöver du vara observant. I Sabotaget sätts dina detektivkunskaper på prov. Genom att finna de dolda ledtrådarna som spionen lämnat efter sig, kan du lista ut vem som ligger bakom sabotaget.

Tillgänglighet

Aktiviteten äger rum utomhus och inomhus på plana ytor där det är framkomligt med rullstol.

Ingår i entrén

För barn och vuxna

Utomhusaktivitet

Särskild utbildning

Tornklättring – Övning Falköga

Ett svindlande höghöjdsäventyr
Guidad klättring i ett 127 meter högt antenntorn.

Från 16 år

Utomhusaktivitet

Operation Palmqvist

Häng med på ett hemligt uppdrag i världsarvets Escape Room. Aktiviteten är tillfälligt stängd.

Barn från ca 9 år – vuxen