Guidade visningar

Det bästa sättet att uppleva Världsarvet Grimeton Radiostation på är att gå med på någon av visningarna. Våra guider berättar om radiostationens historia, vad som händer på platsen idag, världsarvstanken och varför den sedan 2004 finns upptagen på UNESCO:s världsarvslista.

Dagskiftet

Klockan 7.00 på morgonen samlas radioarbetarna på radiostationen. Några av dem står tålmodigt i verkstaden och väntar på att få sina arbetsuppgifter dagen, medan dagskiftets sändar- och maskinvakter går direkt in i sändarsalen och löser av dem som arbetat under natten. Sändar- och maskinvakterna vet sina arbetsuppgifter som är rutingöra om allt går som det ska. De håller uppsikt över långvågssändaren, som troget sänder alla de telegram mellan privatpersoner, till affärsuppgörelser och statsangelägenheter från Sverige till mottagarstationen i New York, USA.

 

Radioarbetarna och sändar- och maskinvakterna har genom året tagit väl hand om radiostationen i Grimeton, som idag är den enda kvarvarande i sitt slag. Att stiga in i radiostationens hjärta, är som att ta ett kliv tillbaka i tiden och uppleva det som för människorna i 1920-talets Sverige inte var mindre än ett högteknologiskt underverk. Det innebär att Varberg, Halland och Sverige kan visa upp ett teknikarv som inte liknar något annat i världen, och som ännu fungerar.

Visningen Dagskiftet erbjuds alltid då världsarvet har ordinarie öppethållande och ingår i entrén.

 

Förköp
Vuxen: 135 kr/person (ord. pris 140 kr/person)
Barn och ungdom 6-15 år: 65 kr/person (ord. pris 70 kr/person)

Möjlighet finns att boka Dagskiftet även utanför ordinarie öppettider. Välkomna att skicka en visningsförfrågan.

 

Pris vardagar 8-17:

upp till 10 deltagare      1400 kr/grupp
från 11 deltagare            140 kr/person

 

Gäller under perioden 1/9 – 31/5. Övriga tider liksom gruppbokningar utanför ordinarie schemalagda guidningar tillkommer 1800 kr/grupp.

The Technical Shift

Spända och förväntansfulla startar radioarbetarna upp Ernst Alexandersons långvågssändare den 1 december 1924. Det första telegrammet via Grimeton Radiostation, med anropssignal SAQ, sänds ut i etern för att tas emot vid Rocky Point, Long Island, New York. Det dröjer inte länge innan de närvarande nås av beskedet att signalen hade uppfattats väl i USA och vilda glädjerop utbrister i Grimeton. Stationen var igång! I och med detta var Grimeton, Varberg och Sverige del i det nätverk av totalt nio långvågssändare, som den svenske ingenjören Ernst Alexanderson konstruerat.

 

Långvågssändaren i Grimeton, som via sin multipelantenn sänder på 17,2 kHz och med en uteffekt på 200 kW, är idag den enda kvarvarande i sitt slag i hela världen från tiden innan det fanns radiorör för höga effekter. Den unika långvågssändaren är ett unikt teknikarv som inte liknar något annat och som fortfarande fungerar.

 

Under visningen The Technical Shift berättar guiderna, förutom om världsarvstanken och historien kring radiostationen, mer om tekniken kring långvågssändaren.

Under perioden 4 juli – 15 augusti ges The Technical Shift varje torsdag 15.00-16.30. Passa även på att kombinera med visningen Sändarstart. Huvudspråket under The Technical Shift är engelska. Antalet platser är begränsat och förbokning rekommenderas.

 

Förköp
Vuxen: 235 kr/person (ord. pris 240 kr/person)
Barn och ungdom 6-15 år: 65 kr/person (ord. pris 70 kr/person)

Möjlighet finns att boka The Technical shift under hela året. Välkomna att skicka en visningsförfrågan.

 

Pris vardagar 8-17:

upp till 10 deltagare      2400 kr/grupp
från 11 deltagare            240 kr/person

 

Gäller under perioden 1/9 – 31/5. Övriga tider liksom gruppbokningar utanför ordinarie schemalagda guidningar tillkommer 1800 kr/grupp.

Sändarstart

Under sju sommartorsdagar håller vänföreningen Alexander GVV en egen visning och där besökarna får följa med under uppstarten av Ernst Alexandersons långvågssändare. Samman öronbedövande dån som förr var vardag för maskin- och sändarvakterna utlovas, med skillnaden att hörselkåpor finns att låna. Under visningen pratar guiden i en mikrofon som hörs i hörselkåporna.

Visning med sändarstart ges varje torsdag under perioden 4 juli – 15 augusti. Passa på att kombinera sändarstarten med The Technical shift.

 

Entré till radiostationen och sändarstart

Vuxen: 125 kr/person
Barn: 70 kr/person

Möjlighet finns att boka en exklusiv uppstart av långvågssändaren som del i besöket på radiostationen. Välkomna att skicka en bokningsförfrågan.

 

Pris vardagar 8-17:

upp till 15 deltagare     4500 kr/grupp
från 16 deltagare            300 kr/person

 

Gäller under perioden 1/9 – 31/5. Övriga tider liksom gruppbokningar utanför ordinarie schemalagda guidningar tillkommer 1800 kr/grupp.

Skolvisningar

Att förstå, ta ansvar för och känna delaktighet i den egna, nära, kultur- och naturmiljön är viktigt för unga människor. Att aktivt lära om världsarv i Sverige ökar också förståelsen – och intresset – för världsarv långt ifrån vårt eget land.

 

Under terminerna finns möjlighet för skolklasser samt barn- och ungdomsgrupper att besöka radiostationen. Då verksamheten är helt egenfinansierad och utan offentliga stöd tas ett självkostnadspris ut av grupperna.

 

Läs mer om våra skolprogram.