Integritetspolicy

Denna policy beskriver hur Stiftelsens Världsarvet Grimeton (SVG) och dess helägda dotterbolag Världsarvet Grimeton AB (VGAB) behandlar dina personuppgifter.

Världsarvet Grimeton är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som insamlas när du besöker hemsidan, skickar en visningsförfrågan, bokar en visning hos oss eller i annat sammanhang är i kontakt med oss. Våra kunders integritets- och dataskydd är viktigt för oss. Den information som du tillhandahåller oss kommer därför att behandlas och skyddas i enlighet med tillämplig lag och denna integritetspolicy.

Genom att fylla i och skicka en visningsförfrågan eller boka en visning hos oss accepterar du vår behandling av dina personuppgifter enligt denna policy. Du godkänner även att vi använder elektroniska kommunikationsmedel för att skicka information till dig. Det är därför viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn. Det är frivilligt för dig att lämna uppgifter till oss, men det är samtidigt nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter om du vill ha kontakt med oss.

Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du fyller i ett formulär på vår webbplats, registrerar din e-postadress, gör affärer med oss eller söker jobb. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, eventuell organisation, e-postadress, ditt telefonnummer. Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:
– Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina och dina intressen respektive behov.
– Ta del av erbjudanden, nyheter och kommunikationstips.
– Tillhandahålla anpassade annonser.
– Förbättra vårt kundmottagande.
– Kontakta dig via e-post.
– Hantera ansökningar i samband med rekrytering.

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredje part som hjälper oss att underhålla IT-system, driva vår webbplats och tjänster på webbplatsen eller vårt företag med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så. Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

Informationsskydd

Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller besöksmottagande), får tillgång till personligt identifierbar information.

Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information, erbjudanden och uppdateringar som angår nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje sådant e-postmeddelande.

Rätten att bli bortglömd

Om du önskar att vi raderar dina personuppgifter maila till info@grimeton.org

Samtycke

Genom att ge ditt samtycke när du registrerar din e-postadress accepterar du vår integritetspolicy.