Jobba hos oss

Du som är intresserad av att arbeta eller engagera dig i Världsarvet Grimeton Radiostations olika verksamheter har olika vägar att gå. På den här platsen arbetar vi med tre olika verksamhetsgrenar. Alla tre är lika viktiga och i symbios med varandra för att det ska vara möjligt att bevara vårt gemensamma arv. Områdena och arbetsuppgifterna är allt som oftast inflätade i varandra, så att arbeta här kräver engagemang och förståelse för olika perspektiv. 

Förvaltning av världsarvets unika värden såsom förebyggande arbete, vård och underhåll, samordning med olika aktörer samt andra åtgärder som ofta görs på lång sikt. Exempelvis att säkerställa kompetens inom verksamhetens olika områden men även att främja kunskap och intresse generellt för radio och platsen i vårt samhälle.

Radioverksamhet, där vi tillhandahåller och anpassar tjänster inom trådlös kommunikation för kunders behov. Så även om radiostationen vid en första anblick tros vara ett museum, så har anläggningen aldrig tystnat i etern utan arbetar med att ständigt utveckla sina tjänster för att kunna vara en modern leverantör av kommunikationstjänster.

Publik verksamhet med visningar, aktiviteter, kafé och olika former av arrangemang som bidrar till att skapa engagemang, förståelse och intresse för denna unika plats men även för alla våra världsarv. 

Vi är en liten organisation med endast ett fåtal medarbetare, men där alla har många strängar på vår lyra av kompetenser. Här finns en VD, en verksamhetskoordinator respektive -assistent samt två verksamhetsansvariga varav en för den tekniska och en för den publika verksamheten, som också är de som arbetsleder vår vaktmästare samt våra besöksvärdar och olika guider.

Till vår hjälp har vi också en extern kommunikatör samt många andra aktörer i närområdet som bistår med alla tänkbara, och ibland även otänkbara kompetenser, för att inte tala om alla ideellt arbetande medlemmar i vänföreningen.  

Lediga jobb

Just nu har vi inga lediga tjänster, men du är välkommen att kontakta oss med spontanansökan. 

Vill du engagera dig ideellt?

Vänföreningen Alexander består av ett stort antal personer som ägnar sin tid åt att bevara vår unika långvågssändare SAQ. De håller kurser, dokumenterar dess teknik och är en stor kunskapsresurs i förvaltandet av världsarvet.

De leder också en del av våra visningar Tekniska Skiftet och gör sändarstarter. Ett par gånger om året sänder de också morsebudskap ut till hela världen.