Kommunikation på gott och ont

2025 firar radiostationen 100 år och därmed ett nytt avstamp i historien!

Ett världsarv i förflyttning från kulturobjekt till välkänt året-runt besöksmål

Det händer mycket på Världsarvet Grimeton! Kommunikation på gott och ont är namnet på utvecklingsplanen och det koncept, som tagits fram för världsarvet som ska utveckla platsen från att vara ett relativt okänt kulturobjekt till att bli en välkänd kulturdestination. Det handlar om radiostationens plats i den trådlösa kommunikationsteknologins utveckling: från 1924, via antagandet som världsarv 2004 och in i framtiden.

Men det handlar inte bara om teknikhistoria kopplad till platsen och telekommunikationens utveckling utan historien sätts i ett bredare samhällsperspektiv. Historien kopplas till de utmaningar kring kommunikation som vi står inför idag och i framtiden.

Vad ska uppnås med utvecklingsplanen?

Vi skapar en affärsmässig destination, tillgängliggör de unika värdena på Grimeton Radiostation, skapar förståelse för vad man har besökt och sist men inte minst skapar vi samhällsnytta.

Hållbarhetstanken går som en röd tråd i utvecklingen liksom tillgängligheten. Barn och vuxna med eller utan funktionsnedsättning ska kunna få uppleva en del av unik global historia på ursprunglig plats. Samtidigt är vi både ett byggnadsminne och ett världsarv vilket ger en rad fysiska förutsättningar och regler som begränsar tillgängligheten. Vi kan inte göra allt men vi kan göra mycket och vi gör det!

 

Vad behöver vi göra för att klara det?

Massor! Nu ska områden som hittills varit otillgängliga för besökare öppnas upp. Planering pågår för fler edutainmentaktiviteter som låter upplevelse möta kunskap och där Radioskuggan, Morsejakten som Kodknäckarligan redan har fått ett fantastiskt väl mottagande 2018. Nya utställningar arbetas fram, infrastruktur utvecklas och guidemanus arbetas om.  Som väl är har vi några år på oss. Men det viktiga är att vi behöver din hjälp! Det är genom samarbete som i kommer längre!

 

Har du ett företag som delar våra värderingar och liksom oss tror på att förena affärsnytta med samhällsengagemang?  Tillsammans arbetar vi med ett gemensamt mål om att bidra till en bättre värld.

 

Samarbetsmöjligheterna är många – allt ifrån barter, traditionell sponsring, branding och productplacement till donationer. Slå en signal till Annika Lindhe, projektledare. Välkommen på ett förutsättningslöst möte!

Kontaktperson Kommunikation på gott och ont

Annika Lindhe, projektledare

0703-724 678

annika.lindhe@grimeton.org