Kommunikation på gott och ont

2025 firar radiostationen 100 år och därmed ett nytt avstamp i historien!

Ett världsarv i förflyttning från kulturobjekt till välkänt året-runt besöksmål

Kommunikation på gott och ont är namnet på det utvecklingskoncept som tagits fram för Världsarvet Grimeton Radiostation. Syftet är att utveckla platsen, från att vara ett relativt okänt kulturobjekt till att bli en välkänd internationell kulturdestination. Det handlar om radiostationens plats i den trådlösa kommunikationsteknologins utveckling: från 1924, via antagandet som världsarv 2004 och in i framtiden.

Men det handlar inte bara om teknikhistoria kopplad till platsen och telekommunikationens utveckling. Historien sätts i ett bredare samhällsperspektiv och kopplas till de utmaningar kring kommunikation som vi står inför idag och i framtiden.

Vad ska uppnås med utvecklingsplanen?

Vi skapar en affärsmässig destination, tillgängliggör de unika värdena på Världsarvet Grimeton Radiostation, skapar förståelse för vad man har besökt och sist men inte minst skapar vi samhällsnytta.

Hållbarhetstanken går som en röd tråd i utvecklingen liksom tillgängligheten. Barn och vuxna med eller utan funktionsnedsättning ska kunna få uppleva en del av en unik global historia på ursprunglig plats. Samtidigt är vi både ett byggnadsminne och ett världsarv vilket ger en rad fysiska förutsättningar och regler som begränsar tillgängligheten. Vi kan inte göra allt men vi kan göra mycket och vi gör det!

 

Vad behöver vi göra för att klara det?

Massor! Nu öppnas områden upp vilka hittills varit otillgängliga för besökare. Edutainment aktiviteter där upplevelse möter kunskap skapas. Nya interaktiva utställningar arbetas fram. Infrastruktur utvecklas, guidemanus arbetas om och konstnärlig gestaltning installeras. Som väl är har vi några år på oss. Men det viktiga är att vi behöver din hjälp! Att utveckla ett världsarv är något vi varken kan eller vill göra själva. Det är genom samarbete som vi kommer längre!

 

Har du ett företag som delar våra värderingar och liksom oss tror på att förena affärsnytta med samhällsengagemang?  Tillsammans arbetar vi med ett gemensamt mål om att bidra till en bättre värld.

 

Samarbetsmöjligheterna är många – allt ifrån barter, traditionell sponsring, branding och productplacement till donationer.

Vill du veta mer, hör gärna av dig till utvecklingsledare Annika Lindhe. Välkommen på ett förutsättningslöst möte!

Kontaktperson Kommunikation på gott och ont

Camilla Lugnet

camilla.lugnet@grimeton.org