Laserprojektioner ska gestalta Världsarvet Grimeton

Aleksandra Stratimirovics Transmission ska gestalta Världsarvet Grimeton genom laserprojektioner

 

Uppdatering

Den 20 november 2019 påbörjades installationsarbetet av den konstnärliga gestaltningen. Laserprojektorerna sattes på plats och test av dessa genomfördes under sen eftermiddag.

Nu återstår det för Stratimirovic att programmera verket för önskat resultat, vilket sedan kommer att invigas på världsarvet i början av nästa år.

 

 

 

Läs pressmeddelande om den konstnärliga gestaltningen nedan:

 

Den 28 augusti antog kultur- och fritidsnämnden Aleksandra Stratimirovics förslag Transmission som konstnärlig gestaltning vid Världsarvet Grimeton Radiostation.

 

Verket består av två laserprojektioner som monteras på ett av radiostationens torn. Med hjälp av laserstrålar synliggörs radiostationens imaginära kommunikation. Mönster i form av varierande vågor och frekvenser förmedlar meddelanden i långsamma, rytmiska sekvenser, pulserande med Morsealfabetets intervaller.

 

– Transmission har förutsättningar att visualisera Grimetons spännande historia och synliggöra det osynliga. Det blir ett monument till kommunikationen och till verksamhetens värderingar, säger Bodil Hedberg Petersson, konstkoordinator.

 

Ljuset bildar bokstäver som blir till ord som förmedlar budskap som bygger på UNESCO:s arbete för fred och människors lika värde. Peace. Friendship. Freedom. Equality. Life. Love. Tanken är att verket på sikt ska bli interaktivt och en del av världsarvets pedagogiska verksamhet.

 

– Valet av teknik ställer särskilda krav på både konstnären och verksamheten. Det är inte den enklaste lösningen, men en spännande utmaning som ger projektet ytterligare en dimension, säger Camilla Lugnet, vd för Stiftelsen Världsarvet Grimeton.

 

Användning av laserklass 4 kräver tillstånd från Strålskyddsmyndigheten, vilket inte kan sökas förrän skissförslaget är offentliggjort. I den ursprungliga tidplanen skulle verket stå klart i december 2019. Eftersom den konstnärliga gestaltningen omfattas av en tillståndsansökan kan tidsplanen komma att revideras.

 

Valet av konstnär för uppdraget har skett av en jurygrupp med sakkunniga inom konst och i samråd med representanter från Världsarvet Grimeton Radiostation.

 

– Vi hoppas att detta verk kan bidra till ytterligare nyfikenhet på platsen, som nu kommer synas mer på håll. Även om det inte är avgörande är det också extra roligt att vi med detta ökar andelen kvinnliga konstnärer som skapat offentlig konst i kommunen, säger Lena Språng, ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

 

De budgeterade medlen för att uppföra verket är 525 000 kronor. Totalt är 1 miljon kronor avsatta för att genomföra projektet. För mer info se bifogat tilldelningsbeslut och skissförslag. Kontaktuppgifter finns på nästa sida.

 

För mer information:

Lena Språng, ordförande kultur- och fritidsnämnden, 072-183 52 18, e-post: lena.sprang@varberg.se

Bodil Hedberg Petersson, konstkoordinator, 0701-496 295, e-post: bodil.hedberg.petersson@varberg.se

Camilla Lugnet, vd Stiftelsen Världsarvet Grimeton, 073-442 71 15, e-post: camilla.lugnet@grimeton.org

Aleksandra Stratimirovic, konstnär, 073-703 57 59, e-post: studio@strati.se