Transmission

Transmission – Aleksandra Stratimirovic

Den 28 augusti 2019 antog kultur- och fritidsnämnden Aleksandra Stratimirovics förslag Transmission som konstnärlig gestaltning vid Världsarvet Grimeton Radiostation. Verket invigdes sedan den 13 februari 2020 på World Radio Day.

 

Verket består av två laserprojektioner som monterats på ett av radiostationens torn. Med hjälp av laserstrålar synliggörs radiostationens imaginära kommunikation. Mönster i form av varierande vågor och frekvenser förmedlar meddelanden i långsamma, rytmiska sekvenser, pulserande med Morsealfabetets intervaller.

Ljuset bildar bokstäver som blir till ord som förmedlar budskap som bygger på UNESCO:s arbete för fred och människors lika värde. Peace. Friendship. Freedom. Equality. Life. Love.

 

Så här beskriver konstnären Aleksandra Stratimirovic verket: “I samband med detta uppdrag besökte jag Grimeton för första gången och blev tagen av platsens industriella skönhet och fantasieggande historia. Min första tanke var att skapa någonting värdigt platsen, ett verk som belyser storheten av ett händelserikt förflutet. Jag ville gärna utnyttja tornens höjd och tillföra platsen ett verk som syns på långt håll och som synliggör radiostationens osynliga verksamhet på ett poetiskt och inspirerande sätt“.

 

När kan man se Transmission?

Transmission kommer att vara synlig sporadiskt under dygnets mörka timmar några tillfällen per månad, på himlen över Världsarvet Grimeton och på ett par mils radie.

 

För mer information

Varbergs kommun

 

 

Fotograf – Tomasz Zurek