Konstverk till Världsarvet Grimeton Radiostation!

Konstverk till Världsarvet Grimeton Radiostation!

Under 2019 kommer ett konstverk att uppföras vid Världsarvet Grimeton Radiostation, det beslutade kultur- och fritidsnämnden vid sitt sammanträde den 30 januari. Nu söker kommunen efter konstnärer som är intresserade av uppdraget.

Syftet med det publika Världsarvet Grimeton är att skapa intresse och kunskap om radiostationen och platsen så att den bevaras för framtida generationer. För att uppnå detta behöver fler ta del av världsarvet. Ett av Världsarvet Grimetons övergripande mål är att nå fler besökare, bland annat genom ett brett utbud av kulturaktiviteter som förstärker platsen och dess värden. Genom att låta en konstnär tolka Världsarvet Grimeton är förhoppningen att tankar väcks och nya samtal uppstår kring platsen. Det kan också bidra till att området tillgängliggörs för fler.

Information om gestaltningsuppdraget och intresseanmälan här.

 

Foto: Magnus Nylén