Öppettider & Biljetter

Tillgänglighet

En plats för alla

Vi vill att Grimeton Radiostation ska vara en plats för alla. Under många år var den stängd för allmänheten men tiderna förändras och mycket har hänt. I dag jobbar vi för att göra det möjligt för alla att besöka oss. Både genom att skapa spännande aktiviteter men också genom att göra miljön tillgänglig.

Covid-19 Vi vill informera om att världsarvets personal följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och har anpassat verksamheten därefter. Vi ber dig som besökare att göra detsamma genom att: - stanna hemma vid symptom på förkylning - tvätta och sprita händerna ofta - hålla avstånd till varandra

Byggnader
Samtliga besöksbyggnader är försedda med automatisk dörröppnare.

Gångstråk
Släta stenplattor förbinder byggnader inom besöksområdet.

Parkering I anslutning till besökscentrum finns ett parkeringsområde för bilar. Underlaget är grus. Två platser på bilparkeringen är avsedda för rörelsehindrade. Intill bilparkeringen finns två platser avsedda för bussar. 

Grillning Det är inte tillåtet att grilla eller på något annat sätt göra upp eld på världsarvsområdet.

WC/Skötbord
Inne i besökscentrum finns tre WC, varav en med skötbord samt plats för rullstol. Inne i radiostationen finns WC med plats för rullstol.

Hörseltekniska hjälpmedel
Högtalarväst används av guiderna under visningarna.

Synnedsättning
Visningen anpassas genom att innehålla avsnitt med fysiska föremål. Flera av guiderna har genomfört en introducerande kurs i att hålla en visning för besökare med synnedsättning.

Elektromagnetisk strålning Radiovågor, eller så kallad elektromagnetisk strålning, genereras av mycket runt omkring oss exempelvis basstationer, mobiltelefoner, lågenergilampor, mikrovågsugnar, trådlösa datornätverk samt av radio- och tv-sändare. Det elektromagnetiska spektrumet kan delas in i två delar, icke-joniserande och joniserande strålning. Till icke-joniserande strålning hör exemplen ovan som inte slår sönder molekylbindningar i kroppen på samma sätt som den joniserande strålningen gör i exempelvis röntgen och radioaktiva ämnen, som vid längre exponering kan utgöra en hälsorisk.  

Än idag pågår radiosändningar från Grimeton, dels via den hobbyverksamhet som bedrivs, men också via kommersiell radio för flyg- och sjöfart. På så vis hålls en 100 år gammal tradition vid liv samtidigt som världsarvet fyller en viktig samhällsfunktion. Den icke-joniserande strålning som tidvis uppstår på vissa delar av området kan ha höga nivåer av elektrisk fältstyrka. Trots detta bedömer verksamheten att den exponering besökarna kan riskera att utsättas för under sitt besök är ytterst liten.

Brandlarm
Finns i alla lokaler. Återsamlingsplats finns utmärkt på området.

Sällskapsdjur
Ledarhund/servicehund tillåts men inga övriga sällskapsdjur får vistas i lokalerna. Inga sällskapsdjur får rastas på området. 

Ledsagare
Fri entré till radiostationen för ledsagare vid uppvisande av intyg.

Trappor/hiss
Alla publika delar i såväl besökscentrum som i radiostationen är belägna på markplan.

Medhavd mat
Mat och dryck som är medhavd får endast förtäras utomhus.

Övrigt
Den publika verksamheten drivs av Världsarvet Grimeton AB (ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Världsarvet Grimeton) som är helt självfinansierad. Därför finns det i dagsläget inte möjlighet att hålla ordinarie öppet året runt.

Världsarvet Grimeton är ett levande kulturarv och det kan pågå verksamhet på området under hela dygnet vilket gör att det är ytterst viktigt att besökare respekterar avgränsningar och förbudsskyltar.

 

Övernatta i världsarvet

Det är inte tillåtet att tälta på världsarvsområdet. Däremot finns 10 ställplatser för husbilar i anslutning till parkeringsområdet. Då ställplatsen är avgiftsbelagd under vissa tider kan du komma att behöva en parkeringsbiljett.