Öppettider

Tillgänglighet

En plats för alla

Vi vill att Grimeton Radiostation ska vara en plats för alla. Under många år var den stängd för allmänheten men tiderna förändras och mycket har hänt. I dag jobbar vi för att göra det möjligt för alla att besöka oss. Både genom att skapa spännande aktiviteter men också genom att göra miljön tillgänglig.

Vi vill informera om att vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och har anpassat vår verksamhet utefter detta. Vilket vi hoppas att du som besökare också gör genom att:
- stanna hemma vid minsta symtom på sjukdom - tvätta och sprita händerna ofta - hålla avstånd till varandra - följa alla de extra åtgärder som vi rekommenderar när du besöker oss
 
Byggnader
Samtliga besöksbyggnader är försedda med automatisk dörröppnare.
Gångstråk
Släta stenplattor förbinder byggnader inom besöksområdet.
Parkering
I anslutning till besökscentrum finns ett parkeringsområde för bilar. Underlaget är grus. Två platser på bilparkeringen är avsedda för rörelsehindrade. Intill bilparkeringen finns två platser avsedda för bussar. 10 ställplatser för husbilar finns i anslutning till parkeringsområdet.
WC/Skötbord
Inne i besökscentrum finns tre WC, varav en med plats för rullstol och skötbord. Inne i radiostationen finns en WC med plats för rullstol.
Hörseltekniska hjälpmedel
Högtalarväst används av guiderna under visningarna. Bärbar ljudförstärkning.
Synnedsättning
Visningen anpassas genom att innehålla avsnitt med fysiska föremål. Flera av guiderna har genomfört en introducerande kurs i att hålla en visning för besökare med synnedsättning.
Brandlarm
Finns i alla lokaler. Återsamlingsplats finns utmärkt.
Sällskapsdjur
Ledarhund/servicehund tillåts men inga övriga sällskapsdjur får vistas inne i kafé eller radiostationen.
Ledsagare
Fri entré till radiostationen inklusive visning för ledsagare.
Trappor/hiss
Alla publika delar i såväl besökscentrum som i radiostationen är belägna på markplan.
Medhavd mat
Mat och dryck som är medhavd får endast förtäras utomhus.
Övrigt
Den publika verksamheten drivs av Världsarvet Grimeton AB (ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Världsarvet Grimeton) som är helt självfinansierad. Därför finns det i dagsläget inte möjlighet att hålla ordinarie öppet året runt.
Världsarvet Grimeton är ett levande kulturarv och det kan pågå verksamhet på området under hela dygnet vilket gör att det är ytterst viktigt att besökare respekterar avgränsningar och förbudsskyltar.