Öppettider

Pressmeddelande

Stötta barnen att nå toppen

Nu får du äntligen klättra upp på antennen. Under 2019 öppnade Världsarvet Grimeton Radiostation sina antenntorn för besökarna. Nu planeras för ytterligare höjdaktiviteter inför nästa säsong. Denna gång för de yngre.

 
Tematisk hinderbana.
I somras var det många som ville upp i antenntornen och klättringarna blev snabbt fullbokade. För de yngre äventyrarna var det inte bara platserna som satte stopp. Av säkerhetsskäl finns en nedre åldersgräns för vilka som får klättra varpå de yngsta fick bli kvar på backen. Nu vill Världsarvet Grimeton Radiostation ändra på detta och även ge dem möjlighet att uppleva denna del av historien. Det handlar om att utomhus bygga ett unikt, kul och lärande ställe där barn på ett spännande och fysiskt sätt får uppleva hur det var och är att arbeta på radiostationen med dess höga höjd.
Hinderbanan bygger på den fria leken men det kommer också finnas ett uppdrag att lösa; barnet får spela en mastarbetare med uppdrag att få igång kommunikationen med omvärlden igen. Något som kräver mod, kunskap och fysik. Konceptet har tagits fram tillsammans med bland annat Arbetscentrum Varberg, som till stor del producerar elementen, liksom världsarvets externa expertis på upplevelser för att säkerställa att hinderbanan följer övriga utvecklingsplaner. Även målgruppen har bjudits in för att berätta vad de vill. Vilket var tydligt: ”Åsså måste de va på riktigt. Inga småbarnsgrejer. Det ska vara svårt. Fast inte för svårt.”
Hoppas på hjälp
För att projektet ska gå i lås är det många som behöver vara med.
– Att utveckla vårt gemensamma arv är något som vi varken vill eller kan göra själva. På olika sätt vill vi få fler att intressera sig varpå samarbetet med Arbetscentrum inletts men vi vill också genom crowdfunding*, både till privatpersoner och företag, säkra finansieringen av projektet, säger Camilla Lugnet, VD för Stiftelsen Världsarvet Grimeton.
En av de som tidigt gått in i projektet är Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen Varberg. Jan Inge Lyckberg, verkställande tjänsteman på Sparbanksstiftelsen säger:
– Vi har engagerat oss i utvecklingen av världsarvet vid flertalet tillfällen, nu senast i årets höghöjdsaktivitet Toppläge. Vi ser den tematiska hinderbanan som en viktig förlängning då den även ger de yngre möjlighet att nå toppen.
Camilla Lugnet tillägger:
– Vi tror på hinderbanan som en ny viktig komponent av platsen. Att barnen via edutainment får ta del av ett stycke unik kommunikationshistoria som förhoppningsvis sitter kvar långt in i framtiden. Det är ju den generationen som en dag ska ta över och förvalta vårt gemensamma arv.
*Crowdfunding: En större grupp individer som var och en bidrar med små summor för att finansiera utveckling i stället för att en eller ett fåtal investerare bidrar med en större summa.

Laserprojektioner ska gestalta världsarvet Grimeton

Aleksandra Stratimirovics Transmission ska gestalta Världsarvet Grimeton genom laserprojektioner
Den 28 augusti antog kultur- och fritidsnämnden Aleksandra Stratimirovics förslag Transmission som konstnärlig gestaltning vid Världsarvet Grimeton Radiostation.
Verket består av två laserprojektioner som monteras på ett av radiostationens torn. Med hjälp av laserstrålar synliggörs radiostationens imaginära kommunikation. Mönster i form av varierande vågor och frekvenser förmedlar meddelanden i långsamma, rytmiska sekvenser, pulserande med Morsealfabetets intervaller.
– Transmission har förutsättningar att visualisera Grimetons spännande historia och synliggöra det osynliga. Det blir ett monument till kommunikationen och till verksamhetens värderingar, säger Bodil Hedberg Petersson, konstkoordinator.
Ljuset bildar bokstäver som blir till ord som förmedlar budskap som bygger på UNESCO:s arbete för fred och människors lika värde. Peace. Friendship. Freedom. Equality. Life. Love. Tanken är att verket på sikt ska bli interaktivt och en del av världsarvets pedagogiska verksamhet.
– Valet av teknik ställer särskilda krav på både konstnären och verksamheten. Det är inte den enklaste lösningen, men en spännande utmaning som ger projektet ytterligare en dimension, säger Camilla Lugnet, vd för Stiftelsen Världsarvet Grimeton.
Användning av laserklass 4 kräver tillstånd från Strålskyddsmyndigheten, vilket inte kan sökas förrän skissförslaget är offentliggjort. I den ursprungliga tidplanen skulle verket stå klart i december 2019. Eftersom den konstnärliga gestaltningen omfattas av en tillståndsansökan kan tidsplanen komma att revideras.
Valet av konstnär för uppdraget har skett av en jurygrupp med sakkunniga inom konst och i samråd med representanter från Världsarvet Grimeton Radiostation.
– Vi hoppas att detta verk kan bidra till ytterligare nyfikenhet på platsen, som nu kommer synas mer på håll. Även om det inte är avgörande är det också extra roligt att vi med detta ökar andelen kvinnliga konstnärer som skapat offentlig konst i kommunen, säger Lena Språng, ordförande för kultur- och fritidsnämnden.
De budgeterade medlen för att uppföra verket är 525 000 kronor. Totalt är 1 miljon kronor avsatta för att genomföra projektet. 
Bodil Hedberg Petersson, konstkoordinator, bodil.hedberg.petersson@varberg.se  
Aleksandra Stratimirovic, konstnär, studio@strati.se
Foto: Tomasz Zurek

Toppläge för världsarvet

Tack vare Sparbanksstiftelsen Varberg och Landsbygdsfonden kan nu Världsarvet Grimeton Radiostation utveckla ett nytt och efterfrågat område, Toppläge. Det handlar om att erbjuda besökarna aktiviteter på riktigt hög höjd.
Klättring till 127meters höjd
Att få klättra i antenntornen är det många av radiostationens besökare som efterfrågat. Nu verkar det äntligen bli möjligt.  Världsarvet Grimeton Radiostations projektansökan ”Toppläge” har fått grönt ljus av Lokalt Ledd Utveckling i Halland (LLUH) att söka medel ur Landsbygdsfonden samt har Sparbanksstiftelsen Varberg valt att gå in i projektet.
Det känns fantastiskt roligt att Sparbanksstiftelsen och LLUH ser platsens potential att utvecklas som besöksmål så att vi nu äntligen kan realisera det starka kundbehovet, säger Camilla Lugnet, VD för Stiftelsen Världsarvet Grimeton.
I projektet ska minst tre nya edutainment produkter ska tas fram. (Från engelskans education (utbildning) och entertainment (underhållning), red. anm.) Det handlar helt enkelt om ett nytt sätt att förmedla kunskap. Toppläge handlar om att berätta den lokala historien, hur det var och är att arbeta på hög höjd. Allt ifrån utrustning till vad som fanns i matlådan. En interaktiv upplevelse där besökarna bokstavligen får uppleva och fysiskt känna hur det är och var att arbeta på hög höjd.  Och högt är det. På toppen av tornet befinner man sig på 127 meters höjd och kan i klart väder se ända bort till ön Anholt i Danmark.
Men det är inte bara det guidade klätterskiften som tas fram. Med hjälp av lokala företag och nätverk satsar man på att ta fram autentiska produkter till såväl caféet som butiken. För att skapa kunskap och förståelse går som en röd tråd perspektivet dåtid, nutid och framtid i produkterna. Att t.ex. jämföra 1920-talets arbetsmiljö och skyddsutrustning med dagens liksom att titta runt hörnet.
Invigning i samband med 15 års jubileum
Det är många års förarbete som ligger bakom utvecklingen av radiostationen, säger Camilla Lugnet och fortsätter. Genom ett tätt samarbete med kommun, region, länsstyrelse, LLUH samt näringsliv har flera förstudier gjorts som alla visat potentialen i att göra Världsarvet Grimeton Radiostation till en internationellt känd och hållbar året-runt destination i Halland. Att i år kunna genomföra Toppläge är en liten men viktig del i den utvecklingen.
Radiostationen hoppas kunna lansera det nya utbudet lagom till jubileumsfirandet. Den 2 juli är det nämligen 95 år sedan stationen invigdes av kung Gustav V men också 15 år sedan radiostationen skrevs in på UNESCO:s världsarvslista. Detta då Grimeton Radiostation är den enda kvarvarande, och fortfarande fungerande, radiostationen i sitt slag i världen. Litet förenklat kan man säga att radiostationen är världens största, äldsta och fortfarande fungerande sms-maskin där de sex tornen bär upp själva långvågsantennen. Och det är alltså ett av dessa torn som nu blir publiktillgängligt och upplevelsebaserat. Äkta vara i modern tappning!