Pressmeddelande – stötta barn att nå toppen

Stöttar barn att nå toppen 

I år öppnade Världsarvet Grimeton Radiostation sina antenntorn för besökarna. Nu planeras för ytterligare höjdaktiviteter inför nästa säsong. Denna gång för de yngre.

 

Tematisk hinderbana

I somras var det många som ville upp i antenntornen och klättringarna blev snabbt fullbokade. För de yngre äventyrarna var det inte bara platserna som satte stopp. Av säkerhetsskäl finns en nedre åldersgräns för vilka som får klättra varpå de yngsta fick bli kvar på backen. Nu vill Världsarvet Grimeton Radiostation ändra på detta och även ge dem möjlighet att uppleva denna del av historien. ”Det handlar om att utomhus bygga ett platsunikt, kul och lärande ställe där barn på ett spännande och fysiskt sätt får förmedlat hur det var och är att arbeta på radiostationen med dess höga höjd”, säger Annika Lindhe, utvecklingsledare på Stiftelsen Världsarvet Grimeton.

 

Hinderbanan bygger på den fria leken men det kommer också finnas ett uppdrag att lösa; det lekande barnet personifierar en mastarbetare med uppdrag att få igång kommunikation med omvärlden igen. Något som kräver mod, kunskap och fysik. Konceptet har tagits fram tillsammans med bl.a. Arbetscentrum Varberg, som till stor del producerar elementen, liksom världsarvets externa expertis på upplevelser för att säkerställa att hinderbanan följer övriga utvecklingsplaner. Även målgruppen har bjudits in för att berätta vad de vill. Vilket var tydligt: ”Åsså måste de va på riktigt. Inga småbarnsgrejer. Det ska vara svårt. Fast inte för svårt.”

 

Hoppas på hjälp

För att projektet ska gå i lås är det många som behöver vara med. ”Att utveckla vårt gemensamma arv är något som vi varken vill eller kan göra själva. På olika sätt vill vi få fler att intressera sig varpå samarbetet med Arbetscentrum inletts men vi vill också genom crowdfunding*, både till privatpersoner och företag, säkra finansieringen av projektet”, säger Camilla Lugnet, VD för Stiftelsen Världsarvet Grimeton.

 

En av de som tidigt gått in är Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen Varberg. Jan Inge Lyckberg, verkställande tjänsteman på Sparbanksstiftelsen säger: ”Vi har engagerat oss i utvecklingen av världsarvet vid flertalet tillfällen, nu senast i årets höghöjdsaktivitet Toppläge. Vi ser den tematiska hinderbanan som en viktig förlängning då den även ger de yngre möjlighet att nå toppen.

 

Camilla Lugnet tillägger: ”Vi tror på hinderbanan som en ny viktig komponent av platsen. Att barnen via edutainment får ta del av ett stycke unik kommunikationshistoria som förhoppningsvis sitter kvar långt in i framtiden. Det är ju den generationen som en dag ska ta över och förvalta vårt gemensamma arv.”

 

MER INFORMATION

Annika Lindhe, Utvecklingsledare, 0703 – 724 678, annika.lindhe@grimeton.org

Camilla Lugnet, VD camilla.lugnet@grimeton.org

 

*Crowdfunding – En större grupp individer som var och en bidrar med små summor för att finansiera utveckling i stället för att en eller ett fåtal investerare bidrar med en större summa.