Pressmeddelande – ny styrelseordförande

Ny ordförande i Stiftelsen Världsarvet Grimeton Radiostation

 

– Jag ser med tillförsikt fram emot att fortsätta driva det viktiga utvecklingsarbete som påbörjats för att öka attraktionen och verkligen sätta Grimeton Radiostation på kartan som en spännande kulturdestination, säger Christofer Bergenblock, nytillträdd ordförande i Stiftelsen Världsarvet Grimeton.

 

På fredagen (26/4) hölls mandatperiodens första styrelsemöte i Världsarvet Grimeton Radiostation och då valdes Christofer Bergenblock till ny ordförande för perioden 2019-2022 efter Ann-Charlotte Stenkil som hållit i ”ordförandeklubban” under de senaste fyra åren och lämnade över densamma under ett av antenntornen. I styrelsen ingår representanter från Varbergs kommun, Länsstyrelsen i Halland och Telia Company. Ett arbete pågår med att ändra stadgarna så att även Region Halland ska ingå på samma sätt som övriga parter och fram till dess är deras representanter invalda som adjungerade i styrelsen. Styrelsen består under mandatperioden av följande ledamöter och ersättare:

 

Organisation Ledamot Ersättare
Varbergs kommun Christofer Bergenblock, ordf. Jana Nilsson, vice ordf.
Telia Company Johan Zetterblad Dan Lydell
Länsstyrelsen Halland Jörgen Peters Emma Östlund
Region Halland Helene Andersson, adj. Therese Stoltz, adj

 

Världsarvet Grimeton Radiostation befinner sig just nu i en spännande fas med ett stort utvecklingsarbete som ska pågå fram till och med 100-årsjubileet 2024. Vid förra årets satsning med den populära Morsejakten ökade besöksantalet med 38 procent och det långsiktiga målet är att göra världsarvet till ett av regionens största besöksmål. Årets storsatsning heter Toppläge, vilket bl.a. innebär möjlighet till höghöjdsklättring i ett av de 127 meter höga tornen. Aktiviteten kommer att ha en spännande invigning den 2 juli.

 

– Potentialen i Världsarvet Grimeton Radiostation är oerhört stor och jag ser fram emot att allt fler besökare kommer att hitta hit under kommande år för att ta del av vår gemensamma historia kring teknik och kommunikation, prova någon av de spännande aktiviteterna och inte minst njuta av den vackra miljön, avslutar Christofer Bergenblock.

 

Christofer Bergenblock (C) är kommunalråd och kommunstyrelsens förste vice ordförande i Varbergs kommun. Vid frågor eller kommentarer kan han kontaktas på 0708-23 68 00 eller christofer.bergenblock@varberg.se