Projekt

Världsarvet Grimeton Radiostation är ett levande kulturarv. Platsen och anläggningen används inom projekt tidvis som arena för konst, musik och pedagogik för fred. Några är avslutade medan andra fortfarande pågår.

NYA PROJEKT

2019

Här presenteras inom kort vad som är på gång härnäst!

2018

Årets edutainment: Radioskuggan, Morsejakten och Kodknäckaren som kombinerar kunskap och upplevelse

Trio

ÅTERKOMMANDE GNISTOR

World Radio Day

Världsradiodagen 13 februari har initierats av UNESCO för att lyfta vikten av radiokommunikation och hur det formar våra liv.

Läs mer.

INES

Improviserat Nutida Elektroniskt Sound

INES-serien är ett samarbete mellan Kultur i Halland och LJ-Records med stöd av Statens Musikverk som syftar till att lyfta och visa den samtida improviserade elektroniska musiken.

Läs mer.

Science Safari

Den ideella föreningen Science Safari består av representanter för organisationer som arbetar professionellt med kunskap eller vetenskap på olika nivåer, alla med en gemensam önskan om att öka intresset för naturvetenskap och teknik bland allmänheten på ett lustfyllt sätt.

Läs mer.

 

GENOMFÖRDA SAMARBETSPROJEKT

Glokal Mat

Projektet Glokal Mat utformades som en förstudie där Världsarvet Grimeton Radiostation undersökte möjligheterna kring att utveckla en mötesplats i form av en restaurang på landsbygden.

Läs mer.

UN-day

En manifestation för fred i ett samarbete mellan Världsarvet Grimeton och Teater Halland.

Läs mer.

 

The Distant Sound

Med inspiration från den danska, svenska och norska kustens geografi och kulturhistoria har konstnären Susan Philipsz skapat ljudkonstverket The Distant Sound. Från Världsarvet Grimeton Radiostation sändes verket ut till nio offentliga platser, från Bornholm i söder till Moss i norr.

Läs mer.