Projekt - Världsarvet Grimeton Radiostation

Projekt

Världsarvet Grimeton Radiostation är ett levande kulturarv. Platsen och anläggningen används inom projekt tidvis som arena för konst, musik och pedagogik för fred. Några är avslutade medan andra fortfarande pågår.

Kommunikation på gott och ont

2025 firar radiostationen 100 år! Då tas ett nytt avstamp i historien, denna gång som ett välkänt, uppskattat besöksmål och kulturdestination.

 

Efter många år av förberedande arbete antogs i början av 2018 antogs utvecklingsplanen Kommunikation på gott och ont för Grimeton Radiostation, som beskriver hur platsen ska utvecklas från att vara ett relativt okänt kulturobjekt till en välkänd kulturdestination.

 

Utifrån utvecklingsplanens koncept ”Kommunikation på gott och ont” genomförs under de kommande åren ett omfattande arbete för att färdigställa olika aktiviteter som ska bidra till att skapa nya upplevelser av platsen. Exempelvis interaktiva utställningar och att platsen ska bli en arena och mötesplats för olika arrangemang. Samt en hel del annat som kommer att presenteras under resans gång!

 

INES-logo-3INES

Improviserat Nutida Elektroniskt Sound

INES-serien är ett samarbete mellan Kultur i Halland och LJ-Records med stöd av Statens Musikverk som syftar till att lyfta och visa den samtida improviserade elektroniska musiken. Konserter hålls på flera platser i Halland, bland annat några gånger på Världsarvet Grimeton.

 

20 oktober 2018: INES möter Koloni: Graham Dunning (UK)

15 september 2018: Kresten Osgood, Ignacio Cordoba duo

9 juni 2018: Stian Westerhus

15 juni 2017: Bram Stadhouders med Logos Robot Orchestra

9 juli 2016: SPUNK

13 juni 2015: Midaircondo 

5 juli 2014: Åke Parmerud

24 maj 2014: Natural Artefacts feat. Gino Robair

31 augusti 2013: Tape

6 juli 2013: Uncommon Deities

17 mars 2013: LJ Duo och Duo pantoMorf

 

Alla konserter inom INES-serien finns på Musikgemaket och INESplay.

The Distant SoundThe Distant Sound

24 maj till 21 augusti 2014

Med inspiration från den danska, svenska och norska kustens geografi och kulturhistoria har konstnären Susan Philipsz skapat ljudkonstverket The Distant Sound. Från Världsarvet Grimeton Radiostation sändes verket ut till nio offentliga platser, från Bornholm i söder till Moss i norr.

 

Den kända och internationellt verksamma konstnären Susan Philipsz (f.1965) har tidigare arbetat med konst i offentliga miljöer i städer som Madrid, London och New York och 2010 tilldelades hon Turnerpriset. Hennes främsta kännetecken är ljudinstallationer. Genom att projicera exempelvis andning, sång eller instrument på en plats undersöker hon hur ljud kan fungera skulpturalt – skapa rum eller belysa arkitektur. Ljudinstallationerna sker ofta på platser som inspirerat henne genom historia, atmosfär eller akustik.

 

“With my work I am trying to bring an audience back to their
environment, not the opposite. What I am trying to do is
make you aware of the place you are in while heightening
your own sense of self”.
/Susan Philipsz

 

The Distant Sound utfördes på uppdrag av In Site, ett EU-baserat samarbetsprojekt mellan Norge, Sverige och Danmark som syftade till att synliggöra vårt gemensamma kulturarv, möte mellan konst och teknik, och landskap i området runt Öresund, Kattegatt och Skagerrak. Inom In Site medverkade bland annat Hallands Konstmuseum och Region Halland. Världsarvet Grimeton, Varbergs kommun samt Tjolöholms slott var lokala samarbetspartners.

Science Safari

Den ideella föreningen Science Safari består av representanter för organisationer som arbetar professionellt med kunskap eller vetenskap på olika nivåer. Alla inom olika områden men med en gemensam önskan om att öka intresset för naturvetenskap och teknik bland allmänheten på ett lustfyllt sätt.

 

Bland medlemmarna finns spetskompetens, lång sammantagen erfarenhet av experiment, uppfinningar etc och idén till ett mobilt science center bygger på drygt 7 år av samarbete. Till sin hjälp har föreningen en miljöbuss full av experiment som är den första i sitt slag i Europa. Bussen och experimenten är mobila och kan anpassas både till målgrupp och situation samt möjliggör att kunskap även blir tillgänglig geografiskt i länet.

 

Föreningen har tillsammans med Hallands bildningsförbund fått bidrag bl.a. från Region Halland och Sparbanksstiftelsen Varberg för att utveckla Science Safari under de kommande åren.

 

Science Safari välkomnar alltid nya engagerade personer och samarbeten med organisationer som har samma ambitioner att uppmuntra människors upptäckarglädje och vetenskapliga nyfikenhet!

 

 

UN-dayunday-logo

En manifestation för fred

Sedan ett antal år tillbaka har Världsarvet Grimeton tillsammans med Teater Halland genomfört projektet UN-day. Elever från olika länder gör en manifestation för fred genom att använda olika kulturella uttryck och tillsammans skriva ett fredsbudskap som sänds på långvåg (SAQ) till världen. På FN-dagen live-streamas manifestationen från Grimeton och följs världen över. Resultatet av projektet har kommit att bli väldigt bra och därför ser vi potential i att det växer och fler som engagerar sig i en fredligare värld.

 

Kanske är ni en skola som tycker detta låter intressant och vill delta? Eller är ni ett annat världsarv eller kulturinstitution med idéer om hur detta kan utvecklas genom ert deltagande? Eller är du en nyfiken privatperson som vill få veta mer? Kontakta oss på info@grimeton.org så berättar vi gärna mer om projektet.

 

Glokal Mat

Den 16 mars 2017 beslutade Jordbruksverket att godkänna projektet Glokal Mat som kommer att finansieras av regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020 och Lokalt ledd utveckling Halland. Stödet från regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020 finansieras delvis av pengar från Europiska regionala utvecklingsfonden.

 

 

Projektet Glokal Mat är en förstudie där Världsarvet Grimeton Radiostation undersöker möjligheterna kring att utveckla en mötesplats i form av en restaurang på landsbygden.

Som ett av världens 1052 listade världsarv är ett av våra uppdrag att bidra till samhällsnyttan, inte minst genom att försöka skapa respekt och förståelse för världens kultur- och naturarv.

Idén till Glokal Mat föddes ur alla de internationella matdagar som arrangerats då och då runt om i landet. Rapporteringen kring dessa dagar tyder på att det upplevs som positivt och intressant att möta nya kulturer genom maten. Det finns också ett uttalat behov av en restaurang i kring Världsarvet Grimeton, då tidigare projekt har visat att avsaknaden är en brist som medför att hitresta besökare måste lämna trakten vid middagstid. Restaurangen i sig skulle bli en reseanledning att komma till landsbygden och skulle öka möjligheten för besökare att stanna längre. För boende i närområdet skulle en inspirerande mötesplats skapas vilket skulle bidra till en ökad livskvalitet.

Genom mat inspirerad av världens olika matkulturer kan vi berätta om världen på ett lättförståeligt sätt då mat är något vi alla har gemensamt, det är endast tillagningen, formen och smaken som skiljer sig åt. För att få ett globalt perspektiv önskar vi genom förstudien undersöka olika former för hur vi skulle kunna inkludera de många matkulturer som finns i vårt samhälle. Eftersom vi vet att alla som lämnat sina hemländer och kommit till Sverige också tagit med sig erfarenheter och kunskap om sin matkultur. Men projektet vill också undersöka hur detta skulle kunna bidra lokalt genom nyttjandet av det skafferi som Halland erbjuder och faktiskt bli en plats där människor möts över det globala genom det lokala.

Slutdatum för projektet är den 31 december och ska då ha resulterat i en affärsplan.