Öppettider & Biljetter

Sändarsalen

I nytt ljus

I Sändarsalen är vägen till dagens trådlösa samhälle påtaglig och kronan utgörs av världens enda kvarvarande och fullt fungerande Alexandersonsändare. Stig in genom porten och möts av en mängd olika sinnesintryck. Lär dig mer om såväl tekniken som de människor som såg till att den fungerade. I interaktiva stationer väcks de vilande maskinerna till liv och både små som stora kan prova på några av de steg som krävdes för att kunna sända ett meddelande på 1920-talet.

Då Alexandersonsändaren i Grimeton är den enda kvarvarande av sitt slag i världen, innebär det att du i Grimeton kan bevittna något som inte kan ses någon annanstans. En minst sagt unik upplevelse. Sändarsystemet i sändarsalen är inte bara ett bevis på sann ingenjörskonst som gör sig fullt fungerande än idag drygt 100 år efter dess installation, systemet är också ett estetiskt mästerverk med wow-faktor utan dess like. 
Under våren 2021 har sändarsalen satts i nytt ljus. Genom informationsskyltar, föremål och interaktiva stationer kan du som besökare få en annan förståelse för tekniken. Informationen kompletterar sändarnas storslagenhet och ges i olika lager vilket möjliggör att såväl barn som tekniskt intresserade kan uppskatta det som visas och berättas. Testa några av de steg som krävs för att starta upp Alexandersonsändaren och färdas tillbaka till de långa- eller korta vågornas tid.