World Radio Day

Den ideella föreningen Science Safari består av representanter för organisationer som arbetar professionellt med kunskap eller vetenskap på olika nivåer. Alla inom olika områden men med en gemensam önskan om att öka intresset för naturvetenskap och teknik bland allmänheten på ett lustfyllt sätt.

Bland medlemmarna finns spetskompetens, lång sammantagen erfarenhet av experiment, uppfinningar etc och idén till ett mobilt science center bygger på drygt 7 år av samarbete. Till sin hjälp har föreningen en miljöbuss full av experiment som är den första i sitt slag i Europa. Bussen och experimenten är mobila och kan anpassas både till målgrupp och situation samt möjliggör att kunskap även blir tillgänglig geografiskt i länet.

Föreningen har tillsammans med Hallands bildningsförbund fått bidrag bl.a. från Region Halland och Sparbanksstiftelsen Varberg för att utveckla Science Safari under de kommande åren.

Science Safari välkomnar alltid nya engagerade personer och samarbeten med organisationer som har samma ambitioner att uppmuntra människors upptäckarglädje och vetenskapliga nyfikenhet!