Amatörradiostationen SK6SAQ

I radioamatörernas värld finns inga gränser. Ett stort intresse för språk, nyfikenhet på andra kulturer och med radion som verktyg knyts kontakter världen över. Här på Världsarvet Grimeton Radiostation finns chans att träffa några av dem när de öppnar upp sändaramatörradiostationen SK6SAQ.

Idag finns det cirka 3 miljoner radioamatörer runt om i världen. Inne i världsarvets sändaramatörstation SK6SAQ kan ni träffa några av dem. De visar er gärna sin hobby och låter er prova på att via radio få kontakt med andra likasinnade runt om i världen.

Hobbyn uppstod redan i början av 1900-talet, efter Marconis lyckade experiment att skicka trådlösa signaler över Atlanten. Denna stora framgång väckte nyfikenhet hos ett antal privatpersoner som själva började experimentera med egna radioutsändningar. Under första världskriget förbjöds amatörradioverksamhet i många länder men efter kriget tog det fart igen. I en tid då internet ännu inte fanns blev amatörradio för många det första och enda mötet med världen och andra kulturer. Fastän de befann sig på avlägsna platser eller i isolerade miljöer kunde de kommunicera med varandra.

Sändaramatörstationen bemannas ideellt av entusiastiska radioamatörer. När dörren står öppen är du välkommen in för att få reda på mer om vad de gör.

 

Är ni QRV för spännande news?

Det pågår just nu flera utvecklingsprojekt på Världsarvet Grimeton inför säsong 2020. Bland annat flyttar amatörradiostationen SK6SAQ till ny lokal. Flytten har påbörjats, vilket innebär att SK6SAQ inte är öppen för besökare under september månad. Inom kort är ni återigen välkomna att besöka världsarvets amatörradiostation!