Skola - Världsarvet Grimeton Radiostation

Skola

Att förstå, ta ansvar för och känna delaktighet i den egna, nära, kultur- och naturmiljön är viktigt för unga människor. Att aktivt lära om världsarv i Sverige ökar också förståelsen – och intresset – för världsarv långt ifrån vårt eget land.

 

Under terminerna finns möjlighet för skolklasser samt barn- och ungdomsgrupper att besöka radiostationen. Då verksamheten är helt egenfinansierad och utan offentliga stöd tas ett självkostnadspris ut av grupperna.

 

Resesubvention 2018

Region Halland subventionerar resor för regionens skolor som vill besöka världsarvet och ta del av något av de pedagogiska programmen. Hos Region Hallands kulturutbud för barn och unga finns mer information om resesubventionen samt hela regionens utbud av program för barn och unga.

 

Vi söker lärare till vår referensgrupp!
För att göra våra skolprogram bättre behöver vi åsikter och insikter från er som tar del av programmen. Vi söker mellan 10 till 15 lärare som undervisar i olika årskurser (F-9) som vill vara med i referensgruppen.

Vad det innebär att vara med i referensgruppen: kontakta världsarvet på info@grimeton.org och uppge att du vill ingå i referensgruppen. Boka kostnadsfritt ett besök med din klass och välj ett av programmen nedan. Transporten till och från världsarvet bekostas av skolan. Under besöket ställs frågor till dig som lärare om programmets innehåll och upplevelsen av besöket. I god tid inför besöket skickas ett formulär till dig där världsarvet ber om tillåtelse att fotografera under besöket. Formuläret behöver skrivas under av elevernas föräldrar. Se avtal.

Foto: Lena Sandersson, Teater Halland
In children and young people, we have the key to a future society where cultural tolerance and respect for differences shall come true.

Jorden runt på 45 min (11-19 år)

Radiostationen i Grimeton är sedan 2004 upptagen på UNESCOs världsarvslista tillsammans med över 1000 andra natur- och kulturarv. UNESCO är FNs organ för utbildning, vetenskap och kultur och arbetar med att utifrån världsarvskonventionen förvalta världsarven, som alla anses vara omistliga för mänskligheten. Varför är det viktigt att bevara dessa natur- och kulturarv?

 

Radiostationen i Grimeton uppfördes under 1920-talet för att möjliggöra kontakt mellan Sverige och Amerika under en tid då många svenskar befann sig på andra sidan Atlanten. Radiostationen bidrog till att människor förenades trots långa avstånd. Vad hade du själv tagit med dig om du var tvungen att genomgå en långväga flytt? Varför finns en radiostation i Grimeton med på världsarvslistan?

 

I Jorden runt på 45 min gästar en av världsarvets tidsenligt klädda guider klassrummet (Varbergs kommun) och bär med sig sin amerikakoffert med föremål som knyter an till dåtidens emigranter och radiostationen. Eleverna får ett omvärldsperspektiv som startar vid sekelskiftet 1900 och avslutas i nutid, allt på 45 minuter!

Längd: 45 min

Max 25 elever

Kostnad: 1360 kr/grupp

IMG_46771-200x300En världsunik radiostation (13 – 19 år)
Grimeton Radiostation har genom åren varit en sluten plats. Utomstående har uppmanats att hålla sig borta, särskilt under andra världskriget. Många meddelanden, både personliga hälsningar mellan privatpersoner, affärsöverenskommelser och statstelegram har passerat radiostationen. För alla de människor med släkt och vänner på andra sidan Atlanten innebar förbindelsen mellan Sverige och USA att kontakterna kunde bli fler och kanske att avståndet över havet kändes något lite kortare. Då var antagligen få människor, om ens någon, som kunde ana att denna plats skulle bli ett besöksmål. Än mindre att den skulle bli upptagen på UNESCO:s världsarvslista.
Vad är det som gör en nästan 100 år gammal radiostation så speciell och vad betyder det att vara ett världsarv och en del av ett globalt fredsarbete?

Längd: 50 min.
Max 25 elever
Kostnad: 1360 kr/grupp

grim_morse_smallTelemors! (6 – 9 år)
Många var de svenskar som emigrerade till Amerika i hopp om ett bättre liv, istället för fattigdom i hemlandet. Ovissheten var stor om att någonsin få se eller höra av nära och kära igen. Men så, strax efter första världskrigets slut, ansåg bland andra ättlingar till de svenska emigranterna att Sverige nu behövde en egen radiostation. Den kom att byggas i Grimeton. Det skulle betyda att människor på båda sidor Atlanten skulle kunna höras av oftare och kanske kunde avståndet över havet kännas något lite kortare.
I början av 2000-talet hände det något med radiostationen. Den blev ett världsarv.
Så vad är det som gör en nästan 100 år gammal radiostation så speciell och vad betyder det vara vara ett världsarv?

Längd: 45 min.
Max 25 elever
Kostnad: 1360 kr/grupp

Fysikalen (10 – 12 år)
Elektricitet och magnetism är krafter som sedan tidernas begynnelse har funnits i naturen. Ordet fysik kommer av det latinska ordet phy’sica osm betyder just läran om naturen. Redan i antikens Grekland, för över 2000 år sedan, gjordes experiment om statisk elektricitet. Nyfikna vetenskapsmän har sedan genom århundradena försökt att använda naturens krafter och resultaten av deras arbete finns runt omkring oss idag. Inte minst hade deras upptäckter stor betydelse för Ernst Alexanderson, svensk uppfinnare, ingenjör och konstruktör av långvågssändaren som finns på radiostationen i Grimeton.

Längd: 45 min.
Max 25 elever
Kostnad: 1360 kr/grupp

Morsejakten (anpassas efter ålder)
För en telegrafist som arbetar med att lyssna, tyda och sända morsesignaler är morsealfabetet som ett andra språk. Att lära sig lyssna av och tyda morsesignaler kräver övning, övning, övning och en smula musikalisk taktkänsla. Att lyssna och tyda morsesignalerna är något som eleverna prövar på under Morsejakten. Svårighetsgraden anpassas efter ålder.

Längd: 45min.
Max 25 elever
Kostnad: 1360 kr/grupp