Skola

Att förstå, ta ansvar för och känna delaktighet i den egna, nära, kultur- och naturmiljön är viktigt för unga människor. Att aktivt lära om världsarv i Sverige ökar också förståelsen – och intresset – för världsarv långt ifrån vårt eget land.

 

Under terminerna finns möjlighet för skolklasser samt barn- och ungdomsgrupper att besöka radiostationen. Då verksamheten är helt egenfinansierad och utan offentliga stöd tas ett självkostnadspris ut av grupperna.

In children and young people, we have the key to a future society where cultural tolerance and respect for differences shall come true.
- UNESCO

SKOLPROGRAM 2019

Nyhet! Komponenten (16-19 år)

Precis som radiosändaren i Grimeton bygger på olika komponenter för att fungera, är vi – jag och du, viktiga beståndsdelar i bevarandet av de gemensamma världsarven. Under ditt besök förklaras såväl tekniken bakom sändaren tillika varför en radiostation från 1924 finns med på UNESCO:s världsarvslista.

 

Tekniken bakom långvågssändaren i Grimeton bygger på fysikaliska fenomen som eleverna får teoretisk kunskap om i gymnasieskolan. Ett besök på radiostationen, med en guidad teknisk visning, kan öka förståelsen hos eleverna eftersom att den teoretiska fysiken sätts in i ett verkligt och konkret sammanhang. Långvågssändaren som finns i Grimeton och som är världsarvets hjärta, är ett väl bevarat exempel på högteknologisk utrustning under 1920-talet. Att skicka trådlösa meddelanden för 100 år sedan var ingen självklarhet, men något vi tar för givet idag. Under besöket får eleverna en förståelse för hur teknikutvecklingen har lett till det trådlösa samhälle vi lever i idag – med start i Grimeton – och med blickar mot framtidens teknologi.

 

Då en del av visningen förekommer utomhus rekommenderas kläder efter väder.

 

Längd: 90 min
Max 25 elever
Kostnad: 3500 kr/grupp

Jorden runt på 45 min (11-19 år)

Radiostationen i Grimeton är sedan 2004 upptagen på UNESCOs världsarvslista tillsammans med över 1000 andra natur- och kulturarv. UNESCO är FNs organ för utbildning, vetenskap och kultur och arbetar med att utifrån världsarvskonventionen förvalta världsarven, som alla anses vara omistliga för mänskligheten. Varför är det viktigt att bevara dessa natur- och kulturarv?

 

Radiostationen i Grimeton uppfördes under 1920-talet för att möjliggöra kontakt mellan Sverige och Amerika under en tid då många svenskar befann sig på andra sidan Atlanten. Radiostationen bidrog till att människor förenades trots långa avstånd. Vad hade du själv tagit med dig om du var tvungen att genomgå en långväga flytt? Varför finns en radiostation i Grimeton med på världsarvslistan?

 

I Jorden runt på 45 min gästar en av världsarvets tidsenligt klädda guider klassrummet (Varbergs kommun) och bär med sig sin amerikakoffert med föremål som knyter an till dåtidens emigranter och radiostationen. Eleverna får ett omvärldsperspektiv som startar vid sekelskiftet 1900 och avslutas i nutid, allt på 45 minuter!

 

Längd: 45 min
Max 25 elever
Kostnad: 1750 kr/grupp

En världsunik radiostation (13 – 19 år)

Vad är det som gör en nästan 100 år gammal radiostation så speciell och vad betyder det att vara ett världsarv och en del av ett globalt fredsarbete?

 

Grimeton Radiostation har genom åren varit en sluten plats. Utomstående har uppmanats att hålla sig borta, särskilt under andra världskriget. Många meddelanden, både personliga hälsningar mellan privatpersoner, affärsöverenskommelser och statstelegram har passerat radiostationen. För alla de människor med släkt och vänner på andra sidan Atlanten innebar förbindelsen mellan Sverige och USA att kontakterna kunde bli fler och kanske att avståndet över havet kändes något lite kortare. Då var antagligen få människor, om ens någon, som kunde ana att denna plats skulle bli ett besöksmål. Än mindre att den skulle bli upptagen på UNESCO:s världsarvslista.

 

Längd: 50 min.
Max 25 elever
Kostnad: 1750 kr/grupp

grim_morse_smallTelemors! (6 – 9 år)
Många var de svenskar som emigrerade till Amerika i hopp om ett bättre liv, istället för fattigdom i hemlandet. Ovissheten var stor om att någonsin få se eller höra av nära och kära igen. Men så, strax efter första världskrigets slut, ansåg bland andra ättlingar till de svenska emigranterna att Sverige nu behövde en egen radiostation. Den kom att byggas i Grimeton. Det skulle betyda att människor på båda sidor Atlanten skulle kunna höras av oftare och kanske kunde avståndet över havet kännas något lite kortare.
I början av 2000-talet hände det något med radiostationen. Den blev ett världsarv.
Så vad är det som gör en nästan 100 år gammal radiostation så speciell och vad betyder det vara vara ett världsarv?

 

Längd: 45 min.
Max 25 elever
Kostnad: 1750 kr/grupp

Morsejakten (anpassas efter ålder)
För en telegrafist som arbetar med att lyssna, tyda och sända morsesignaler är morsealfabetet som ett andra språk. Att lära sig lyssna av och tyda morsesignaler kräver övning, övning, övning och en smula musikalisk taktkänsla. Att lyssna och tyda morsesignalerna är något som eleverna prövar på under Morsejakten. Svårighetsgraden anpassas efter ålder.

Längd: 45min.
Max 25 elever
Kostnad: 1750 kr/grupp