Skola

Olika skolklasser samt barn- och ungdomsgrupper besöker Grimeton Radiostation varje år. Våra skolprogram är särskilt utformade för att passa olika åldrar och ämnesområden. Det är även möjligt att som skolklass besöka Sändarsalen och Utställningen på egen hand utan guide till ett subventionerat pris.

Att förstå, ta ansvar för och känna delaktighet i den egna kultur- och naturmiljön är viktigt för unga människor. Att aktivt lära sig om världsarv i Sverige ökar också förståelsen – och intresset – för världsarv långt ifrån vårt eget land. ”In children and young people, we have the key to a future society where cultural tolerance and respect for differences shall come true.” UNESCO.

För att ert besök ska bli så meningsfyllt som möjligt tipsar vi er gärna om material som kan användas i den fortsatta undervisningen efter ert besök. Denna film kan visas för eleverna antingen innan eller efter besöket och handlar om UNESCO:s arbete med världsarven genom Världsarvskonventionen.

Skolprogram

Komponenten (16-19 år)

Att skicka trådlösa meddelanden för 100 år sedan var ingen självklarhet, men något vi tar för givet idag. Tekniken bakom långvågssändaren i Grimeton bygger på fenomen som eleverna får teoretisk kunskap om under gymnasieskolans fysiktimmar. Ett besök på radiostationen, med en guidad teknisk visning, kan öka förståelsen hos eleverna eftersom att den teoretiska fysiken sätts in i ett verkligt och konkret sammanhang. Långvågssändaren som finns i Grimeton och som är världsarvets hjärta, är ett väl bevarat exempel på högteknologisk utrustning från 1920-talet och den enda i sitt slag som finns kvar i världen.

Vid framtagandet av Komponenten har delar av innehållet i Kursplan för Fysik2 fångats upp och särskilt de delar som behandlar vågor, elektromagnetism och signaler. På plats får eleverna olika fenomen samt komponenter förklarade och visade för sig. Då en del av visningen förekommer utomhus rekommenderas kläder efter väder.

Längd: cirka 1 tim.
Därefter finns möjlighet att på egen hand upptäcka utställningen och radiostationen som innehåller interaktiva stationer.

Kostnad: 4000 kr/grupp (max 30 elever)

Jorden runt på 45 min (9-15 år)

Radiostationen i Grimeton uppfördes under 1920-talet för att möjliggöra kontakt mellan Sverige och Amerika under en tid då många svenskar befann sig på andra sidan Atlanten. Radiostationen bidrog till att människor förenades trots långa avstånd. I Jorden runt på 45 min gästar en tidsenligt klädd guide klassrummet och bär med sig en amerikakoffert med föremål. Eleverna får ett omvärldsperspektiv som startar vid sekelskiftet 1900 och avslutas i nutid, allt på 45 minuter!

Genom en Powerpointpresentation får eleverna ta del av information om FN:s organ UNESCO och hur de arbetar med att bevara världens unika natur- och kulturarv, världsarvslistan samt Världsarvet Grimeton. Med sig har guiden föremål som knyter an till det som berättas och som eleverna får skicka runt. Genom att dra paralleller mellan dagens och dåtidens händelser och ämnen, väcks diskussion mellan eleverna som kan bli mål för fortsatt arbete med frågor rörande mänskliga rättigheter och världsarv. Svenska Unescorådets rapport; Världsarv – fönstret mot historien och världen, ligger till grund för programmet.

Längd: 45 min
Kostnad: 2000 kr/grupp (max 30 elever). Resetillägg tillkommer.

En världsunik radiostation (13-19 år)

Vad är det som gör en nästan 100 år gammal radiostation så speciell och vad betyder det att vara ett världsarv och en del av ett globalt fredsarbete? Grimeton Radiostation har genom åren varit en sluten plats. Utomstående har uppmanats att hålla sig borta, särskilt under andra världskriget. Många meddelanden, både personliga hälsningar mellan privatpersoner, affärsöverenskommelser och statstelegram har passerat radiostationen. För alla de människor med släkt och vänner på andra sidan Atlanten innebar förbindelsen mellan Sverige och USA att kontakterna kunde bli fler och att avståndet över havet kändes något lite kortare.

En världsunik radiostation behandlar Grimeton Radiostations historia ur ett humanistiskt perspektiv där eleverna får inblick i hur kommunikationsutvecklingen påverkat människor under första hälften av 1900-talet. De ämnen som rörs vid utifrån kursplan för Historia årskurs 7–9 är; Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar samt demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid.

Längd: 45 min
Kostnad: 1750 kr/grupp (max 30 elever)

Självincheckning (5-19 år)

Det är även möjligt att som skolklass besöka Sändarsalen och Utställningen på egen hand utan guide till ett subventionerat pris. För att gå runt på egen hand tillsammans med lärarna erhålls en unik QR-kod vid ert besök som används för att få tillgång till de olika lokalerna.

Sändarsalen

Vad har New York, Paris och Tokyo gemensamt? De har alla varit viktiga destinationer för Grimetons telegramtrafik. I Sändarsalen finns Alexandersonsändaren från 1920-talet som möjliggjorde trådlös kontakt med omvärlden. Något vi idag tar för givet. Genom bildmaterial, föremål och interaktiva stationer kan eleverna få nya perspektiv på den äldre tekniken som är föregångaren till den trådlösa teknik vi idag nyttjar. Tillgänglighetsanpassad toalett finns i lokalen.

Utställningen

I Utställningen får du nyckla morsesignaler, lyssna till fladdermöss och jämföra dina kommunikationskostnader med 1920-talets. En mix av upplevelser som tillsammans skapar förståelse för radiostationens roll i framväxten av det moderna trådlösa samhället. Utställningen ges i olika nivåer.

Längd: 90 min
Kostnad: 500 kr/grupp (max 30 elever)

Boka en skolgrupp

Intresseanmälan för skolgrupper mejlas till info@grimeton.org.

 

Om du boka för en skola i Halland

Om du bokar för en skola i Halland utgår subvention på halva summan enligt Region Hallands subventionssystem för kultur för barn och unga. Se www.regionhalland.se/kulturprogram för mer information om hur du ansöker. (Gäller för läsåret 2024-25.)

 

Övernatta med klassen hos Åkulla Outdoor Resort

Passa på att göra världsarvsbesöket lite längre genom att kombinera med övernattning i hjärtat av Åkullas bokskogar. Det är en mötesplats för hälsa, sport och natur med både stugor, sporthotell och hus för många. Krydda klassresan med en eller flera aktiviteter. Här finns allt från skidspår och vedeldad bastu till rundpingis, vandringsleder, kanoter, sup:ar och mountainbikes.

På bara 20 minuter är bussen framme och ni kan checka in.

Så kontakta våra kompisar hos Åkulla Outdoor Resort. www.akullaresort.se