The Distant Sound

24 maj till 21 augusti 2014

Med inspiration från den danska, svenska och norska kustens geografi och kulturhistoria har konstnären Susan Philipsz skapat ljudkonstverket The Distant Sound. Från Världsarvet Grimeton Radiostation sändes verket ut till nio offentliga platser, från Bornholm i söder till Moss i norr.

 

Den kända och internationellt verksamma konstnären Susan Philipsz (f.1965) har tidigare arbetat med konst i offentliga miljöer i städer som Madrid, London och New York och 2010 tilldelades hon Turnerpriset. Hennes främsta kännetecken är ljudinstallationer. Genom att projicera exempelvis andning, sång eller instrument på en plats undersöker hon hur ljud kan fungera skulpturalt – skapa rum eller belysa arkitektur. Ljudinstallationerna sker ofta på platser som inspirerat henne genom historia, atmosfär eller akustik.

 

“With my work I am trying to bring an audience back to their
environment, not the opposite. What I am trying to do is
make you aware of the place you are in while heightening
your own sense of self”.
/Susan Philipsz

 

The Distant Sound utfördes på uppdrag av In Site, ett EU-baserat samarbetsprojekt mellan Norge, Sverige och Danmark som syftade till att synliggöra vårt gemensamma kulturarv, möte mellan konst och teknik, och landskap i området runt Öresund, Kattegatt och Skagerrak. Inom In Site medverkade bland annat Hallands Konstmuseum och Region Halland. Världsarvet Grimeton, Varbergs kommun samt Tjolöholms slott var lokala samarbetspartners.