UNday

En manifestation för fred

Under ett antal år genomförde Världsarvet Grimeton tillsammans med Teater Halland projektet UN-day. Elever från olika länder gjorde en manifestation för fred genom att använda olika kulturella uttryck och tillsammans skriva ett fredsbudskap som sänds på långvåg (SAQ) till världen. På FN-dagen live-streamades manifestationen från Grimeton och följdes världen över.