Öppettider

Kodknäckaren

En interaktiv och utmanande upplevelse

En katastrof har inträffat och dagens högteknologiska datorkommunikationssystem har kraschat. Sveriges kungliga telegrafverk har akut behov av skickliga telegrafister och kryptoanalytiker som med sina skarpa hjärnor kan lösa det chiffrerade morsemeddelandet som kan rädda världen.

Vad står det för pipigt ord
här egentligen?

Spana och lyssna dig fram till sändare som klurigt placerats ut runt Radiostationen. Vilka bokstäver döljer sig bakom morsesignalerna? Meddelandet har även krypterats så nu krävs en skarp hjärna för att kunna skapa rätt siffernyckel och lösa det chiffrerade meddelandet. Du använder samma metoder som kodknäckarna under andra världskriget i superhemliga Bletchley Park. Kodknäckaren köps på plats i världsarvets besökscentrum.
Fakta
När: Genomförs på plats under världsarvets ordinarie öppettider.
Längd: Ett uppdrag i tre steg som tar ca 60 minuter, Kodknäckaren sker utom- och inomhus.
Kostnad: 80kr / uppdragspaket. Två till fyra personer rekommenderas per uppdrag. Ett uppdragspaket innehåller en mottagare och en folder. 
Rekommenderad ålder: 15 år och uppåt