Öppettider

SK6SAQ

Amatörradiostationen som når ut i världen

Är du nyfiken på amatörradio? Radioamatörerna får vänner från hela världen och lär sig massor om andra kulturer utan att behöva lämna Halland. Här på Världsarvet Grimeton Radiostation har du chansen att träffa några av dem som har radio som hobby när de använder sändaramatörradiostationen SK6SAQ. Du kan också få prova på att via radio få kontakt med andra runt om i världen.

En hobby med historia
Hobbyn uppstod redan i början av 1900-talet, efter Marconis lyckade experiment att skicka trådlösa signaler över Atlanten. Denna stora framgång väckte nyfikenhet hos ett antal privatpersoner som själva började experimentera med egna radioutsändningar. Under första världskriget förbjöds amatörradioverksamhet i många länder men efter kriget tog det fart igen. I en tid då internet ännu inte fanns blev amatörradio för många det första och enda mötet med världen och andra kulturer. Fastän de befann sig på avlägsna platser eller i isolerade miljöer kunde de kommunicera med varandra.
Sändaramatörstationen bemannas ideellt av entusiastiska radioamatörer. När dörren står öppen är du välkommen in för att få reda på mer om vad de gör.