Kalender

Skola

Ta lektionerna till nya höjder

 

Under terminerna finns möjlighet för skolklasser samt barn- och ungdomsgrupper att besöka radiostationen och ta del av våra skolprogram, särskilt utformade efter olika åldrar och årskurser. Att förstå, ta ansvar för och känna delaktighet i den egna kultur- och naturmiljön är viktigt för unga människor. Att aktivt lära sig om världsarv i Sverige ökar också förståelsen – och intresset – för världsarv långt ifrån vårt eget land.

Då verksamheten är helt egen finansierad och utan offentliga stöd tas ett självkostnadspris ut för grupperna.

”In children and young people, we have the key to a future society where cultural tolerance and respect for differences shall come true.”

UNESCO

 

 

Program för skolklasser

 

 

Komponenten (16–19år)
Att skicka trådlösa meddelanden för 100 år sedan var ingen självklarhet, men något vi tar för givet idag. Tekniken bakom långvågssändaren i Grimeton bygger på fenomen som eleverna får teoretisk kunskap om under gymnasieskolans fysiktimmar. Ett besök på radiostationen, med en guidad teknisk visning, kan öka förståelsen hos eleverna eftersom att den teoretiska fysiken sätts in i ett verkligt och konkret sammanhang. Långvågssändaren som finns i Grimeton och som är världsarvets hjärta, är ett väl bevarat exempel på högteknologisk utrustning från 1920-talet utan motsvarighet i världen.
Vid framtagandet av Komponenten har delar av innehållet i Kursplan för Fysik2 fångats upp och särskilt de delar som behandlar vågor, elektromagnetism och signaler. På plats får eleverna olika fenomen samt komponenter förklarade och visade för sig, samt förekommer olika experiment och interaktiva övningar. Då en del av visningen förekommer utomhus rekommenderas kläder efter väder.
Längd: 90 min
Kostnad: 3500 kr/grupp (max 25 elever)

 

 

Jorden runt på 45 min (9–15år)
Radiostationen i Grimeton uppfördes under 1920-talet för att möjliggöra kontakt mellan Sverige och Amerika under en tid då många svenskar befann sig på andra sidan Atlanten. Radiostationen bidrog till att människor förenades trots långa avstånd. I Jorden runt på 45 min gästar en tidsenligt klädd guide klassrummet och bär med sig en amerikakoffert med föremål. Eleverna får ett omvärldsperspektiv som startar vid sekelskiftet 1900 och avslutas i nutid, allt på 45 minuter!
Genom en Powerpointpresentation får eleverna ta del av information om FN:s organ UNESCO och hur de arbetar med att bevara världens unika natur- och kulturarv, världsarvslistan samt Världsarvet Grimeton. Med sig har guiden föremål som knyter an till det som berättas och som eleverna får skicka runt. Genom att dra paralleller mellan dagens och dåtidens händelser och ämnen, väcks diskussion mellan eleverna som kan bli mål för fortsatt arbete med frågor rörande mänskliga rättigheter och världsarv. Svenska Unescorådets rapport; Världsarv – fönstret mot historien och världen, ligger till grund för programmet.
Längd: 45 min
Kostnad: 1750 kr/grupp (max 25 elever). Resetillägg tillkommer.

 

 

 

 

En världsunik radiostation (1319år)
Vad är det som gör en nästan 100 år gammal radiostation så speciell och vad betyder det att vara ett världsarv och en del av ett globalt fredsarbete? Grimeton Radiostation har genom åren varit en sluten plats. Utomstående har uppmanats att hålla sig borta, särskilt under andra världskriget. Många meddelanden, både personliga hälsningar mellan privatpersoner, affärsöverenskommelser och statstelegram har passerat radiostationen. För alla de människor med släkt och vänner på andra sidan Atlanten innebar förbindelsen mellan Sverige och USA att kontakterna kunde bli fler och att avståndet över havet kändes något lite kortare.
En världsunik radiostation behandlar Grimeton Radiostations historia ur ett humanistiskt perspektiv där eleverna får inblick i hur kommunikationsutvecklingen påverkat människor under första hälften av 1900-talet. De ämnen som rörs vid utifrån kursplan för Historia årskurs 7-9 är; Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar samt Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid.
Längd: 50 min
Kostnad: 1750 kr/grupp (max 25 elever)

 

 

Telemors! (6–9år)
Många var de svenskar som emigrerade till Amerika i hopp om ett bättre liv, istället för fattigdom i hemlandet. Ovissheten var stor om att någonsin få se eller höra av nära och kära igen. Men så, strax efter första världskrigets slut, ansåg bland andra ättlingar till de svenska emigranterna att Sverige nu behövde en egen radiostation. Den kom att byggas i Grimeton. Det skulle betyda att människor på båda sidor Atlanten skulle kunna höras av oftare och kanske kunde avståndet över havet kännas något lite kortare. I början av 2000-talet hände det något med radiostationen. Den blev ett världsarv. Så vad är det som gör en nästan 100 år gammal radiostation så speciell och vad betyder det att vara ett världsarv?
I Telemors får eleverna ta del av vår tids kommunikationshistoria både ur ett humanistiskt- och teknikutvecklingsperspektiv. I visningen förekommer interaktiva övningar för att få en djupare förståelse för det som berättas. Ämnen som ligger till grund för programmet är teknik, människa och samhälle samt har underlag hämtats från Svenska Unescorådets rapport; Världsarv – fönstret mot historien och världen.
Längd: 45 min
Kostnad: 1750 kr/grupp (Max 25 elever)

 

 

Morsejakten (anpassas efter ålder)
För en telegrafist som arbetar med att lyssna, tyda och sända morsesignaler är morsealfabetet som ett andra språk. Att lära sig lyssna av och tyda morsesignaler kräver övning, övning, övning och en smula musikalisk taktkänsla. Att lyssna och tyda morsesignalerna är något som eleverna prövar på under Morsejakten. Svårighetsgraden anpassas efter ålder.
Längd: 45min
Kostnad: 80 kr/mottagare (3-4 elever per mottagare, minsta debiterbara antal är 10 elever)

Förfrågan skolbesök