Öppettider & Biljetter

Transmission

Laserkonst på höjd

Från världsarvets antenntorn synliggör Transmission radiostationens imaginära kommunikation. Grön laser i form av varierande vågor och frekvenser förmedlar meddelanden i morsealfabetets intervaller. Ljuset som syns på flera mils avstånd förmedlar budskap som bygger på UNESCO:s arbete för fred och människors lika värde. Peace. Friendship. Freedom. Equality. Life. Love.

”Ett verk som syns på långt håll och som synliggör radiostationens osynliga verksamhet på ett poetiskt och inspirerande sätt”

Aleksandra Stratimirovic, Konstnär

 

 

Konstnären Aleksandra Stratimirovic beskriver verket följande: ”I samband med detta uppdrag besökte jag Grimeton för första gången och blev tagen av platsens industriella skönhet och fantasieggande historia. Min första tanke var att skapa någonting värdigt platsen, ett verk som belyser storheten av ett händelserikt förflutet. Jag ville gärna utnyttja tornens höjd och tillföra platsen ett verk som syns på långt håll och som synliggör radiostationens osynliga verksamhet på ett poetiskt och inspirerande sätt”.
Transmission är ett permanent verk och ägs av Varbergs kommun. 

 

 

När kan man se Transmission?
Transmission kommer att vara synlig sporadiskt under dygnets mörka timmar några tillfällen per månad, på himlen över Världsarvet Grimeton och ett par mils radie därifrån.
Fotograf: Tomasz Zurek