Öppettider & Biljetter

Utställningen

Ett världsarv med global räckvidd

Testa dina morseskills, få reda på hur man reste dom väldiga ståltornen och jämför din meddelandekonsumtion med 1920-talets. Utställningen Ett världsarv med global räckvidd är en teknologisk och interaktiv utställning som förmedlar vår tids kommunikationshistoria på ett relevant och modernt vis.

Människor har genom alla tider velat kommunicera med sin omvärld, hela tiden med en strävan efter högre hastigheter och över allt längre avstånd. Det var behovet av en pålitlig, snabb och stabil förbindelse mellan Sverige och Nordamerika som ledde till att Grimeton Radiostation byggdes, strax efter första världskrigets slut. Under åren som följde utvecklades platsen till ett centrum för kommunikationer, en roll som har bestått. Under Grimeton Radiostations första år i drift innebar varje ord en kostnad för avsändaren. Idag flödar orden fram genom sociala medier över hela världen. Nu kan du ta del av denna resa genom utställningen Ett världsarv med global räckvidd, som i både text, bild och med interaktivitet skildrar radiostationens roll genom historien och väg mot framtida utmaningar – allt i kommunikationens tjänst. Att utställningen dessutom byggts upp i radiostationens autentiska garage förhöjer upplevelsen. Lokalen är tillgänglighetsanpassad.
Utställningen ingår i entrébiljetten till världsarvet.