Utlysning av Radiostiftelsens stipendium

Utlysning av Radiostiftelsens stipendium

Radiostiftelsen har som ändamål att främja forskning, utbildning, information och annan förmedling av kunskap om radio- och teletekniken och dess historia.

Stipendierna är avsedda att finansiera hela eller delar av projekt inom stiftelsens verksamhetsområde:

  • Radio- och telehistorisk forskning,
  • Forsknings- och utbildningsinsatser
  • Personer som har medverkat till att kompetensnivå och kunskaper inom radio- och teletekniken och dess historia behålls eller ökas.

 

Stiftelsen delar ut årets stipendier vid Radiohistoriska Föreningen i Västsveriges årsmöte i mars.  Ansökan ska vara tillgänglig för Stiftelsens styrelse senast den 31 januari.

Söka stipendium