Varför ett världsarv? - Världsarvet Grimeton Radiostation

Varför ett världsarv?

I juli 2004 utsågs Grimeton Radiostation till världsarv av FN-organet UNESCO, som ansåg att radiostationen uppfyllde några av de kriterier som kallas för Outstandning Universal Values. Det innebär att radiostationen tillhör alla världens människor och är en del av vårt gemensamma arv. Anledningen till att radiostationen anses vara så unik beror på att här finns den enda kvarvarande, och fullt fungerande, långvågssändaren från 1920-talet. Här blir det möjligt att få ta del av den tiden high-tech-utrustning som möjliggjorde fler och snabbare förbindelser mellan människor på varsin sida om Atlanten.

 

Radiostationen var från början del i ett världsomspännande nät av långvågsstationer, alla utrustade med den revolutionerande teknik som utvecklats av svenskamerikanen Ernst F. W. Alexanderson. Eftersom Grimeton Radiostation är den enda stationen kvar i detta en gång globala nätverk betyder det att i Varberg, Halland och Sverige finns ett teknikarv som inte liknar något annat i världen – och som ännu fungerar!

”Grimeton Radiostation,
Varberg, är ett unikt och
enastående monument
som representerar
utvecklingsprocessen inom
kommunikationsteknologin
under perioden efter
första världskriget.”

VÄRLDSARVSKOMMITTÉN
Suzhou Kina, juli 2004