Öppettider & Biljetter
En radiostation från 1920-talet kan vid första anblick te sig något avvikande i jämförelse med andra världsarv såsom pyramiderna i Giza, Akropolis i Aten eller kinesiska muren, men trots sin ringa ålder anses anläggningen vara minst lika unik. Världsarvsstatusen är ett resultat av att Grimeton Radiostation är ett oerhört välbevarat exempel på den tidiga utvecklingen inom den trådlösa kommunikationteknologi som vi idag förlitar oss på och dessutom fortfarande hyser det elektromekaniska sändarsystem för vilket stationen byggdes, i fullt fungerande skick. Platsen uppfyller därigenom två av de krav på "särskilt stora universella värden” som ställts i Unescos Världsarvskonvention.
Världsarvskonventionen antogs 1972 som ett led i skyddandet av världens natur- och kulturarv och ratificerades av Sverige 1985. Nya världsarv tillkommer varje år och antalet uppgår i nuläget till 1121, av vilka 15 återfinns i Sverige.
Världsarven finns listade på Unescos hemsida.

 

Criterion (ii) Grimeton Radio Station, Varberg is an outstanding monument representing the process of development of communication technology in the period following the First World War.
Criterion (iv) Grimeton Radio Station, Varberg is an exceptionally well preserved example of a type of telecommunication centre, representing the technological achievements by the early 1920s, as well as documenting the further development over some three decades.

VÄRLDSARVSKOMMITTÉN Suzhou Kina, juli 2004

Ett hållbart världsarv
Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en strategi som beskriver världsarvsarbetet i Sverige. Bland annat ska världsarven visa vägen till en hållbar och fredlig värld genom att arbeta med de globala hållbarhetsmålen
Idag arbetar Världsarvet Grimeton Radiostation med flera av de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 och strävar ständigt efter att bli hållbättre. Hållbarhet löper som en röd tråd i de olika projekt som bedrivs på platsen, men genomsyrar också verksamheten med dess olika grenar i stort. Mer info om detta kommer inom kort.