Öppettider & Biljetter

Ernst F. W. Alexanderson

”The complete chief engineer”

Ingenjören och uppfinnaren Ernst Fredrik Werner Alexanderson föddes 1878 i Uppsala men kom, på grund av faderns arbete, att växa upp i Lund. Under barnaåren väcktes hans intresse för mekanik och teknik och ledde till att han tidigt bestämde sig för en framtida bana som elektroingenjör. Efter studier i Lund sökte sig Alexanderson till Stockholm och Kungliga Tekniska Högskolan där hans blick likt många andras snart kom att vändas västerut, mot USA och de tekniska framsteg som gjordes där.

Efter examen gjorde Alexanderson en kort praktik på ASEA i Västerås som följdes av ytterligare studier, denna gång på Technische Hochschule i Berlin, innan han 1901 bestämde sig för att pröva lyckan på andra sidan Atlanten. Under studieåren hade Alexanderson tagit stort intryck av ingenjören Charles Proteus Steinmetz texter och bara några månader efter ankomsten till USA beslöt han sig för att söka upp denne. Den unge svensken gjorde uppenbarligen ett gott intryck och han fick en rekommendation till en anställning som ritare vid General Electric i staden Schenectady. Efter ett år där lyckades han avancera till företagets provningsavdelning och det var där som hans karriär började ta fart. 1904 hade Alexanderson tack vare ett par uppfinningar lyckats ta sig in på ingenjörsavdelningen och när uppfinnaren Reginald Fessenden vände sig dit med en beställning på en växelströmsgenerator som skulle användas för talöverföring via radio så var det bara Alexanderson som ansågs tokig nog att faktiskt försöka sig på det. Alexanderson och Fessenden inledde därmed ett samarbete som på julaftonen 1906 kulminerade i världens första rundradiosändning och som lade grunden för Alexandersons fortsatta karriär som framstående elektroingenjör.
Alexanderson arbetade vidare och utvecklade under 1910-talet det system för trådlös telegrafi med sändare, styrning, förstärkning och antenn som kom att användas i Grimeton och en rad andra radiostationer som byggdes mellan 1918 och 1924. Dess utveckling ledde också till att man 1919 bildade företaget Radio Corporation of America (RCA) för att tillhandahålla systemet och samtidigt säkerställa att det gjordes under amerikanskt överinseende. Så revolutionerade ansåg man nämligen att det var vid tiden för första världskrigets slut. Alexanderson kom därefter att spela en viktig roll som representant för RCA och bidrog i hög grad till att man från svenskt håll valde just det systemet vid planeringen av vad som kom att bli storradiostationen i Grimeton.
Från 1920-talet och framåt var Ernst Alexanderson en betydande personlighet och en drivande kraft i utvecklingen av teknik för såväl radio- som för bild- och TV-sändningar. Förutom telekommunikationen ägnade sig Alexanderson även åt uppfinningar av så vitt skilda slag som för framdrivande av fartyg och för höjdmätning för flygplan och under sitt verksamma liv kom han att tilldelas närmare 350 patent innan han avled 1975, 97 år gammal. Hans gärning kom att resultera i att han 1983 valdes in i Nation Inventors Hall of Fame och blev då representerad av det patent som låg till grund för de stora radiostationer som uppförts på 1910- och 1920-talen.

The early days of radio were inspiring, and I was fortunate to be in a position where I could make a contribution.”

Ernst F. W. Alexanderson, 1949