Öppettider & Biljetter

Projekt

Som tar Grimeton framåt

Världsarvet Grimeton bedriver flertalet projekt i syfte att utveckla den publika verksamheten. Det kan röra sig om enstaka mindre kulturevenemang till större permanenta satsningar. Några av projekten är avslutade medan andra fortfarande pågår.

 

Projekt 2019 Toppläge för världsarvet

Projektet Toppläge syftar till att öka antalet besökare på Världsarvet Grimeton genom att erbjuda nya ovanifrån perspektiv på historian. Projektet finansierades av Sparbanksstiftelsen, Landsbygdsfonden samt LLUH och gick ut på att skapa säljbara höghöjdsaktiviteter där besökarna genom storytelling och interaktion fick uppleva och fysiskt känna hur det var och är att arbeta på hög höjd. Projektet har resulterat i en upplevelse som ingår i Världsarvets ordinarie utbud "Klätterskiftet". 
 

 

”Rör dig sakta. Titta noga var du är. Känn att du har fäste där du sätter foten. För spring inte omkring å fjanta å hoppa. Det går aldrig.”

Den gyllene grundregeln sedan 1924

 

Projekt 2017 Trådlöst sedan 1924

Projektets syfte var att stärka och förmedla platsens kärnvärden på ett lättbegripligt vis. Projektets mål var att öka kunskap och intresse för Världsarvet Grimeton och för kommunikationsteknologi i stort, samt att skapa bättre möjligheter till egen finansiering genom mer besök på platsen, men också genom samarbeten med olika organisationer och företag. Genom projektet har en tydligare bild av vad verksamheten är och står för identifierats och utifrån detta har sedan spännande och attraktiva aktiviteter kunnat tas fram med utgångspunkt i platsens kärnvärden.
Projektet pågick under ett år och finansierades av Länsstyrelsen i Halland, Varbergs kommun samt Stiftelsen Världsarvet Grimeton.