Öppettider & Biljetter

Vänföreningen Alexander

Grimeton veteranradios vänner

Alexander – Grimeton Veteranradios Vänner är en ideell förening som bildades 1996 av tidigare anställda vid radiostationen samt av industri- och kulturhistoriskt intresserade personer. Föreningens syfte är att bevara, dokumentera och levandegöra sändarutrustningen vid den gamla radiostationen i Grimeton. Detta arbete bedrivs i nära samarbete med stiftelsen Världsarvet Grimetons Radiostation. 

Föreningen har cirka 650 medlemmar som med sin medlemsavgift stöttar föreningens ideella arbete. Det huvudsakliga arbetet omfattar:
Maskinunderhåll - Den gamla Alexandersonalternatorn är ett levande världsarv och är i fullt fungerande skick, till stor del tack vare föreningsmedlemmarnas idoga arbete med att underhålla sändaren och dess alla hjälpmaskiner.
Sändarstarter - Cirka två gånger om året så genomför föreningen en utsändning med Alexandersonalternatorn, dels på Alexandersondagen som vanligtvis inträffar första söndagen i juli varje år, samt på julaftonsmorgon. Däremellan så kan det ibland också förekomma ytterligare utsändningar vid speciella tillfällen. Föreningen genomför även visningar under sommaren där sändaren startas, dock sker ingen utsändning över antenn vid dessa tillfällen.
Utbildning - Föreningen anordnar olika kurser där intresserade kan lära sig mer om hur Alexandersonalternatorn fungerar och hur den körs. Vi hälsar dig välkommen att som medlem stödja vår verksamhet aktivt såväl som passivt. Mejla din medlemsansökan till info@alexander.n.se.
På grund av den ökande Coronavirusspridningen har föreningen Alexander beslutat att ställa in kvällskörningarna med SAQ i sommar.