Öppettider & Biljetter

Våra kompisar

De som stöttar oss lite extra

Sedan utnämningen till världsarv har Grimeton Radiostation genomgått en rad förändringar. Från att tidigare enbart varit en kommersiell radiostation, otillgänglig för allmänheten, är den idag en öppen anläggning med en lång rad aktiviteter utöver den alltjämt viktiga radioverksamheten. Detta utvecklingsarbete möjliggörs tack vare en mängd olika aktörer som bidrar till att vi kan tillgänglig- och levandegöra platsen. De stadigvarande och största bidragsgivarna skulle vi inte kunna vara utan varpå vi kallar dem för världsarvets kompisar!

Världsarven tillhör oss alla och för att alla ska kunna känna tillhörighet samt att platserna ska förbli intressanta och relevanta är det viktigt att många deltar i arbetet. Världsarvet Grimeton jobbar på olika sätt för att inkludera en variation av aktörer. Årligen hålls bland annat en informationsträff för bygdens invånare där kommande årsplaner presenteras men där det också bjuds in till diskussion, åsikter och idéer. Workshops hålls med skolvärlden och andra underrepresenterade besöksgrupper för att på olika sätt kunna bemöta de behov som finns där. Utifrån dessa tillställningar utformas sedan aktiviteter på olika nivå och kunskapsgrad. På världsarvet genomförs också en rad olika evenemang och samarbeten med kulturutövare för att kunna erbjuda en varierande programverksamhet över hela året som lockar olika målgrupper. Utvecklingsarbetet finansieras med hjälp av företag, organisationer, privatpersoner och andra som på olika sätt vill stötta denna unika plats vilket i längden bidrar till dess bevarande.
Desto fler kompisar desto större blir även möjligheterna för att utveckla och levandegöra platsen. Då vi vet att anledningarna till att bli kompis med oss är många ser vi fram emot att höra av er för att se var just vi möts. Ni når oss på info@grimeton.org eller 0340 674190
”Ett världsarv tillhör alla! Därför känner vi på Varbergs Sparbank en stor stolthet och självklarhet över att vara en långsiktig partner till Världsarvet Grimeton. Under kommande fem år bidrar vi genom Sparbanksstiftelsen med 15 miljoner kronor för att Grimeton ska bli en besöksdestination som passar alla åldrar. Vi bidrar till aktiviteter som gör det möjligt för oss alla att förstå betydelsen av Grimeton och vår gemensamma historia. Vi tror också att Grimetons utveckling tillför mycket för en mer levande landsbygd. Tack för det fina jobb ni gör med att bevara och berätta vår gemensamma historia.”

Jan-Inge Lyckberg, Verkställande Tjänsteman Sparbanksstiftelsen Varberg

"Radiostationen i Grimeton är med sina sex torn ett exceptionellt välbevarat monument över tidig trådlös kommunikation och ett välkänt landmärke i Halland. Radiostationen finns med på Unescos världsarvslista tillsammans med bland annat Egyptens pyramider. Anläggningen ligger även inom ett område som är utpekat som riksintresseområde för kulturmiljövård. Radiostationen med tillhörande markområde är dessutom skyddat som byggnadsminne. Länsstyrelsen i Hallands län är stolt kompis med radiostationen som både vänder sig till en bred publik och på ett informativt och lekfullt sätt berättar historien om den trådlösa kommunikationen. Här pågår arbetet förfullt med att använda, utveckla och bevara kulturarvet. Länsstyrelsen är en av flera som aktivt arbetar med och ansvarar för kulturmiljöer och kulturarvet i länet. Länsstyrelsen i Hallands län finns representerad i styrelsen för Stiftelsen Världsarvet Grimeton "

Emma Östlund, Länsantikvarie, Samhällsbyggnadsenheten

Bli Världsarvet Grimetons stöttepelare!
Under våren uppfördes den tematiska hinderbanan Kontrollen på världsarvet, en rolig och lärorik hinderbana för barn samt ett mycket uppskattat tillskott i den mängd aktiviteter som erbjuds våra besökare. Detta möjliggjordes tack vare våra bästa kompisar samt ett stort antal stöttepelare, som idag symboliskt omgärdar de lekande barnen i hinderbanans omgivande palissad. Världsarvet Grimeton vill fortsatt satsa på att utveckla intressanta och underhållande aktiviteter för alla. Vill ni stötta den fortsatta utvecklingen kan du, din familj eller ert företag också köpa en stolpe i palissaden. Max antal tecken för alla stolpar är 25 st inkl. blanksteg.
En stolpe med ett personnamn 500kr
En stolpe med ett familjenamn 1000kr
En stolpe med företagsnamn 5000kr
Du kan antingen swisha till 123 524 46 45 eller göra en bankgirobetalning till 5597-9736, ange namn som ska stå på stolpen som meddelande. I båda fallen, fyll i formuläret nedan med information om du önskar en bekräftelse/betalbevis på ditt bidrag. Det går också bra att köpa en stolpe i kassan i världsarvets besökscentrum.
Efter ditt bidrag kommer en fin plakett med namn att sättas upp på en av stolparna tillsammans med världsarvets andra stöttepelare.