World Radio Day

Världsradiodagen 13 februari har initierats av UNESCO för att lyfta vikten av radiokommunikation och hur det formar våra liv. På Världsarvet Grimeton uppmärksammas dagen genom maratonsändning på kortvågsradio under specialsignalen 7S6WRD.

 

Under maratonsändningen används flera frekvenser både på SSB (tal) och CW (telegrafi):

14.035 Mhz CW
7.035 Mhz CW
7.140 Mhz SSB
3.755 Mhz SSB

 

2018 nåddes nära 200 operatörer i 23 olika länder.