Sök stipendium från Radiostiftelsen

Nu finns åter chansen att söka stipendium hos Radiostiftelsen för projekt eller forskning inom radio- och telehistoria.

Radiostiftelsen hjälper dig genom att årligen dela ut stipendier med ändamål att främja forskning, utbildning, information och annan förmedling av kunskap om radio- och teletekniken och dess historia. Stipendierna är avsedda att finansiera hela eller delar av projekt inom stiftelsens verksamhetsområde. Här listar vi också tidigare stipendiemottagare och spännande projekt och forskningsområden.

Ansökningar skickas senast 31 januari 2024 till info@radiostiftelsen.se

Vad är Radiostiftelsen? Stiftelsen för forskning och utbildning inom radio- och teletekniken och dess historia. All information om årets utlysning finns på: www.radiostiftelsen.se

 

Utdelade stipendier 2023

Utdelade stipendier 2022

Utdelade stipendier 2021

Utdelade stipendier 2020

Utdelade stipendier 2019

Utdelade stipendier 2018